FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU DO MENTALNOG ZDRAVLJA DECE I CELOKUPNE NACIJE

Bor: ‘’Stanje fizičke kulture i sporta u osnovnim školama’’(3)

-Ostvarivanje uloge svih javnih vlasti u razvoju sporta principijelno se postiže: obezbeđivanjem sportskih objekata; stvaranjem mreže sportskih kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe; planiranjem u novim urbanim sredinama ili obezbeđivanjem u postojećim otvorenih prostora, zelenih površina sa drvećem, igrališta, vodenih površina i staza za bicikle u cilju stimulacije rekreativnih aktivnosti; unapređivanjem  učešća u sportskim aktivnostima grupacija sa niskim primanjima kroz subvencije; ohrabrivanje i podržavanje većeg učešća u sportskim aktivnostima, starijih osoba, žena, mladih, hendikepiranih, i to stavljanjem akcenta na fizičke aktivnosti, a ne na tehničke i takmičarske elemente sporta; edukacijom i reklamiranjem sporta i ostalih fizičkih aktivnosti i isticanje njihovog pozitivnog delovanje na zdravlje; obezbeđivanjem da fizičko obrazovanje bude deo svih nastavnih programa sa akcentom na fizičkom i mentalnom zdravlju učenika i fizičku aktivnost, a ne na tehnički i takmičarski element-kaže Staniša Aksić, sekretar borskog Saveza za sport.

ŠTA JE ULOGA SAVEZA ZA SPORT?

-Zakonom o sportu omogućeno je udruživanje sportskih organizacija u sportske saveze.  U cilju zadovoljavanja potreba građana u oblasti sporta na teritoriji opštine, osnovan je Savez  sportova  opštine Bora , kao udruženje građana. Sredstva za realizaciju programskih aktivnosti Saveza obezbeđuju se iz budžeta opštine Bor, u skladu sa Zakonom o sportu i drugim pravnim aktima. Programska aktivnost saveza proizlazi iz mesta, uloge i vrste aktivnosti saveza, što je definisano pozitivnim zakonodavstvom i strategijom razvoja sporta na svim nivoima.

Savez kao asocijacija udruženja građana u oblasti sporta, funkcioniše kao jedinstveni sistem sporta u opštini. Neophodni finansijski i materijalni uslovi obezbeđuju se iz budžeta opštine, iz dela namenjenog oblasti sporta, a u cilju zadovoljavanja interesa građana na lokalnoj teritoriji.Jednogodišnje programske aktivnosti deo su dugoročnog planiranja pa se pravac delovanja određuje u tom smeru.

Takođe, pravac delovanja je nužno uslovljen opštim tokovima kretanja društva i privrede. U tom smislu, delovanje saveza u zatečenim uslovima podrazumeva delovanje u vremenu promena koje nosi tranzicija, u uslovima koje kreira proces globalizacije, ali i u uslovima sveopštih brzih i čestih tehnološko – informacionih promena. Navedeni uslovi impliciraju da je jedno od ključnih strateških pitanja strategija promene i razvoja koja bi kao krajnji cilj imala uklapanje svih struktura u tokove međunarodne zajednice i sveopšte poboljšanje kvaliteta života i delovanja pojedinaca, kako u svim drugim oblastima, tako i u oblasti sporta.

Savez sportova opštine Bora svoje programske aktivnosti sprovodi u domenu školskog, invalidskog, rekreativnog, i takmičarskog sporta i organizacije kampova odnosno škola sporta. Preciznije podatke o programskim aktivnostima u ovim oblastima Savezu sportova  dostavljaju predstavnici Saveza za školski sport, Saveza za rekreativni sport i u domenu invalidskog i takmičarskog sporta klubovi i granski savezi.Kao strateški cilj Savez sportova opštine Bora treba označiti i tendenciju da se takmičarski sport organizuje u savez čime bi se omogućilo lakše sprovođenje aktivnosti i organizacija Savez sportova opštine Bora.

U cilju uspešnog funkcionisanja saveza i što profesionalnijeg obavljanja programom predviđenih aktivnosti obrazuju se organi tela i službe saveza. Organi i tela Saveza su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsednik saveza, potpredsednik saveza, generalni sekretar i stručne službe. Pored toga unutar saveza formiraju se komisije, saveti, sekcije, specijalizovani servisi, klubovi prijatelja saveza…Osnovna intencija je da se u narednom periodu ustroje svi navedeni organi i tela saveza i da se, donošenjem odgovarajućih Poslovnika pospeši njihov rad na realizaciji plana i programa aktivnosti Savez sportova opštine Bora.

Uloga i nadležnost svih navedenih organa regulisani su Zakonom o sportu, Statutom, Sporazumom o udruživanju u savez kao i ostalim pozitivnim aktima. Organi i tela će se u narednom periodu posebno fokusirati na sledeće aktivnosti: pružanje pravne pomoći,izrada projekata, informisanje, edukaciju, kontrolu sprovođenja programa, knjigovodstvene usluge, formiranje baze podataka, a biće oformljena i stalna arbitraža za rešavanje sporova unutar saveza. Pored ustrojstva svih navedenih organa i tela saveza neophodno je da se donošenjem odgovarajućih poslovnika pospeši njihov rad na realizaciji plana i programa aktivnosti Savez sportova opštine Bora.

KAKVO JE STANJE SPORTA U BORU: U POREĐENJU SA NEKIM PROTEKLIM PERIODOM , DANAS I U PERSPEKTIVI?

-Donošenjem pravilnika kojim se propisuju  kriterijumi i način odobravanja programa, odnosno projekta, kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i dodele sredstava, izgled i sadržina predloga programa, odnosno projekta i dokumentacije koja se uz predlog podnosi, sadržina i izgled izveštaja o realizaciji programa i način i postupak kontrole realizacije odobrenih programa, odnosno projekta uređuje Opštinsko veće .Sredstva namenjena klubovima raspoređuju se na osnovu raspisanog javnog konkursa .Za razliku od prethodnog perioda kada nije postojala zajednički dogovorena politika rada i kriterijuma na osnovu kojih bi se vrednovali ostvareni rezultati i vršila raspodela sredstava. Sredstva su se  delila po slobodnoj proceni, najčešće zavisno od uticaja i sposobnosti pojedinih članova uprava koji su u situaciji da o tome direktno odlučuju.Savez sportova opštine Bor  ima odgovarajući stepen autoriteta prema institucijama šire društvene zajednice kao jedna stručna visokoprofesionalna instirucija odlučivanja o sportu i ona je sada uključebna  u sve procese odlučivanja i donošenja dokumenata .

Perspektiva Borskog sporta u budućnosti mora da se zasniva na  saradnji sa nevladinim sportskim organizacijama, jer je to od  suštinskog značaja za ostvarivanje ciljeva Evropske sportske povelje. Javne vlasti treba da obezbede autonomiju sportskog pokreta, pošto su aktivnosti javnih vlasti samo dopuna delatnosti sportskih organizacija. U tom cilju treba podržati i razvoj duha dobrovoljnosti (volonterizma) i pokretljivosti u sportu. Ostvarivanje uloge svih javnih vlasti u razvoju sporta principijelno se postiže: obezbeđivanjem sportskih objekata; stvaranjem mreže sportskih kapaciteta širom opštinske  teritorije ili urbanih naselja; tako da zadovoljavaju sadašnje i buduće potrebe; da zadovoljavaju higijenske zahteve; da se uklapaju u sadašnja urbana naselja i ona koja će tek da se razviju i da se pri tom vodi računa o saobraćajnim vezama i sličnim uslovima; obezbeđivanjem komplementarnosti javnih sportskih kapaciteta sa kapacitetima dobrovoljnih sportskih udruženja ili komercijalnih organizacija; planiranjem u novim urbanim sredinama ili obezbeđivanjem u postojećim otvorenih prostora, zelenih površina sa drvećem, igrališta, vodenih površina i staza za bicikle u cilju stimulacije rekreativnih aktivnosti; unapređivanjem  učešća u sportskim aktivnostima grupacija sa niski primanjima kroz subvencija; saradnjom sa komercijalnim i dobrovoljnim sektorima u cilju pospešivanja mešovite javne i privatne pomoći sportu; ohrabrivanje i podržavanje većeg učešća u sportskim aktivnostima, starijih osoba, žena, mladih, hendikepiranih, i to stavljanjem akcenta na fizičke aktivnosti, a ne na tehničke i takmičarske elemente sporta; edukacijom i reklamiranjem sporta i ostalih fizičkih aktivnosti i isticanje njihovog pozitivnog delovanje na zdravlje; obezbeđivanjem da fizičko obrazovanje bude deo svih nastavnih programa sa akcentom na fizičkom i mentalnom zdravlju učenika i fizičku aktivnost a ne na tehnički i takmičarski element; maksimalnim korišćenjem postojećih sportskih kapaciteta; ulaganjem u ljudske resurse (sportski stručnjaci, sportski lideri, sportski animatori i dr.); obezbeđivanjem odgovarajućeg fizičkog obrazovanja u okviru časova sporta u školama; obezbeđivanjem adekvatnog sportsko zdravstvenog obrazovanja, uključujući i antidoping obrazovanje; istraživanjima i adekvatnim uvidom u stanje na terenu; otklanjanjem fizičkih, socijalnih, ekonomskih i fizičkih ograničenja koja sprečavaju urbane stanovnike da uzmu učešće u sportu; podrškom sportista koji su dostigli nivo profesionalnosti u sportu, u poboljšanju performansi i postizanju savršenstva, putem obezbeđenja i adekvatnog opremanja, u saradnji sa nadležnim sportskim savezima, osnovnih sportskih kapaciteta koji mogu da se koriste za takmičenja i trening profesionalnih sportista, kao i realizaciju strukturalnih programa treninga i takmičenja i angažovanja dobrih trenera; umanjenjem finansijske neravnopravnosti u potrebama koja postoji između vrhunskog sporta i sporta za sve. Zakon kroz svoje odredbe teži da ostvari u što je moguće većoj meri sve navedene funkcije svih javnih vlasti u Republici Srbiji.

Obrada: timocke.rs, projektni tim;

Foto: Arhiva “Timočkih“

Projekat: ‘’Stanje fizičke kulture i sporta u osnovnim školama’’, sufinansiran je iz budžeta Opštine Bor . Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *