SKUPŠTINE OPŠTINA I TRANSPARENTNOST

Borski okrug: “Sajtovi lokalnih samouprava: bilten vlasti ili servis građana?“(6)

Jedino zajedničko za sve sajtove opština Borskog okruga je da svi imaju objabljene službene listove. Ako se naoružate strpljenjem i uključite faktor vreme, možete doći do svih odluka koje su donete od strane skupština opština. Sve ostalo je na sajtu svake opštine građanima predstavljeno na različite načine: negde se lakše, a negde teže dolazi do informacija, ali, generalno gledano, za obične građane  to je “trnovit put“.

U grupi “Skupština“ analizirali smo sledeće indikatore:

1.Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu?

2.Da li su na sajtu objavljeni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine?

3.Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine?

4.Da li se sednice prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica?

5.Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima?

6.Da li su na sajtu objavljeni amandmani podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici?

7.Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine?

8.Da li je poslovnikom predviđeno vreme za javna pitanja odbornika gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili gradskom veću?

Tabelarni prikaz odgovora na gore navedena pitanja bi izgledao ovako:

Moramo priznati da nije bilo teško analizirati indikatore u delu skupštinskog rada, po pitanjima od 1 do 8, jer su nam i same lokalne samouprave Borskog okruga u svojim odgovorima(za sada Negotin i Kladovo) potvrdile da su vićina odogovora na postavljena pitanja-NE!

Na naslovnoj strani zvaničnog sajta Opštine Majdanpek nećete naći pojam skupština opštine, već samo samouprava. Nakon otvaranja pojavljuju se linkovi:

Skupština opštine; Opštinsko veće; Opštinska upravaMesne zajednice; Javna preduzeća; Javne ustanove

Napomena:pojmovi mesne zahjednice i javne ustanove nisu linkovali i tu se “put“ zavaršava.

Kada odtvorite link Skupština opštine, naći će te samo kratak opis delokruga rada, spisak odbornika i stranačka pripadnost, ime predsednika SO.

Zanimljivo je da ta stranica, kako tamo stoji podatak, ima 947.743  pregleda članka!

Glavni, a čini se i jedini sveobuhvatan izvor podataka o radu SO Majdanpek je Službeni list.

 

Kako je i sam aktuelni predsednik sajt Opštine Bor  nazvao samo “lošim pokušajem“, ostaje nam samo da se i mi složimo.

Na početnoj strani zvanilčnog sajta stoji lokalna samouprava, a  u padajućem meniju Skupština opštine.

Kao što sami možete videti, tu je pozicioniran samo skraćeni opis delokruga rada SO, lista odbornika, telefon i imel predsednika i sekretara SO.

Službeni list je, po našoj oceni, ponos sajta. Maštu može da vam zagolica i opcija: Odluke , ali ni pažljivijom analizom nije moguće utvrditi kriterijum postavljanja baš linkova ovih odluka, rešenja, zapisnika…?! I to bi bilo sve.

Paradigma sajta “u pokušaju“, što ne podvodimo inplicitno pod skupštinske aktivnosti, je  Informator o radu organa Opštine Bor  ,ažuriran maja, 2017.godine.

Iako je rađen u obimnom formatu, lako ćete doći do poglavlja “ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA“, a tu doslovce piše:

“Nosači informacija kojima raspolaže lokalna samouprava, nastalih u njenom radu su:

4.arhiva sa predmetima

5.elektronska baza podataka

Informacije (podaci) koji su primljeni i nastali u radu organa opštine Sokobanja, obrađuju se u skladu sa kancelarijskim poslovanjem.

PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU

Organi opštine u svom radu ili u vezi sa radom poseduju:

1.opšte akte organa opštine –objavljuju se u „Službenom listu opštine Bor“ i na veb-sajtu opštine (ne piše ili na veb-sajtu, primedba autora )

2.strategije

3.akcione planove

4.propise viših organa

5.zapisnike sa sednica Skupštine opštine

6.zapisnike sa sednica radnih tela Skupštine opštine

7.zapisnike sa sednica Opštinskog veća,

8.zapisnike sa sednica radnih tela Opštinskog veća

9.zaključene ugovore

10.zahteve, inicijative građana

11.akte donete po zahtevima stranaka

12.javne pozive, konkurse

13.ponude i dokumentacije na javnim nabavkama

14.dokumentaciju o izvršenim plaćanjima

15.finansijsku, dokumentaciju

16.pesonalnu dokumenatciju zaposlenih

17.birački spisak

18.pojedinačne akte donete u upravnom postupku“

Sigurno je, ako ste pažljivo pročitali sve što je pod navodnicima, da vam nije promaklo da je baza ovog poglavlja “plagiran“ dokument Opštine Sokobanja.

 

Na sajtu Opština Negotin, pod lokalna samouprava  jednostavno se dolazi do pojma Skupština opštine .

Link vas, što i sami vidite, dovodi na stranicu gde možete pročitati biografije izabranih lica za rad u SO Negodin, ali i mogućnost postavljanja pitanja. Nema ni jedne odluke, rešenja ili bilo kog dokumenta donetog u okviru nadležnosti skupštine.

Kao vrlo pozitivno treba istaći odluke o budžetu  , ali i Službeni list .

Na pitanje: “Da li se sednice prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica?“, od nadležnih opštinskih službi dobili smo odgovor: “Nema direktnog prenosa sednice skupštine. Na sajtu lokalne samouprave objavljuje se informacija o održanoj sednici skupštine, dok mediji koji prate rad lokalne samouprave u svojim informativnim emisijama objavljuju izveštaje.“

Na pitanje: “Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine?“, odgovor je bio:DA. Nama je teško bilo ustanoviti jasan postupak dolaska do ove informacije, odnosno informacije te vrste se nalaze u kategoriji vesti, pa je pretraga neminovna. Evo primera:

http://www.negotin.rs/resources/so_negotin/sazivi_so_2017/Saziv_40.sednice_SO_13.10.2017.god.pdf

http://www.negotin.rs/resources/so_negotin/sazivi_so_2017

http://www.negotin.rs/resources/so_negotin/sazivi_so_2016

http://www.negotin.rs/resources/so_negotin/sazivi_so_2015

http://www.negotin.rs/vest-odrzane-trideset-druga-i-trideset-treca-sednica-so-negotin-3576.htm

 

Bilo kako bilo, tek, sajt Opštine Kladovo   se, u poglavlju skupštinske transparentnosti, po rezultatima istraživanja Transparentnost Srbije, našao u društvu sa Beogradom, Novim Sadom i Nišem(vidi tabelarni prikaz).

Posredstvom pojma lokalna samouprava, u padajućem meniju, lako ćete doći do Skupština opštine ,a na naslovnoj strani sajta lako ćete pronaći put do Službenog lista.

Na pitanje: “Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu?“, odgovor iz JLS Opštine Kladovo je: DA. Dobili smo i link:

www.kladovo.org.rs/slu-za-skup-poslove.htm

Nakon analize ovog poglavlja, ali i na osnovu razgovora sa nadležnima u lokalnim samoupravama, došli smo do zaključka: da u JLS u Srbiji, pogotovu u siromašnijim opštinama, kakve su skoro sve u Timočkoj Krajini, nedostatak kvalitetnih kadrova značajno utiče na kvalitet sajtova lokalnih samouprava. Ne zapostavljajući i mnoštvo drugih motiva i razloga, smatramo da bi donošenjem odluke-uputstva-sugestije Ministarstva za državnu upravu i loklalnu samoupravu, u vidu takasativnog navođenja karaktera i vrstu informacija koje svaka JLS mora da ima na sajtu, odnosno definisanja šeme mape sajta, stanje vrlo brzo bilo kvalitativno poboljšano.

Metodom slučajnog uzorka jednog od boljih primera sajtova lokalnih samouprava, predlažemo vam da pogledate sajt Opštine Paraćin.

Priznanje opštini Paraćin za javnost u radu,29.9.2010. godina:

“Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, uručio je juče predsedniku opštine Paraćin, Saši Paunoviću, nagradu koju je opština dobila za dosledno sprovođenje Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i za javnost rada u svim oblastima, posebno u javnim nabavkama i imovinskim kartama funkcionera. Paraćin je dobitnik nagrade u kategoriji lokalnih samouprava, dok su u ostalim kategorijama nagrade uručene Narodnoj skupštini Srbije, Skupštini Vojvodine, republičkom Zavodu za intelektualnu svojinu i Osnovnom sudu u Požarevcu. Svečani skup na kome su uručene nagrade održan je u Republičkoj privrednoj komori, a povodom Medjunarodnog dana prava javnosti da se zna.“

Skupština opštine: http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=68

Skupštinske odluke: http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=69

Službeni list: http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=10319&Itemid=232

Opštinski bilten: http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=34

Informator o radu organa opštine Paraćin otvori dokument http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=3969&Itemid=143

Podaci o zaradama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica objavljuju se na internet prezentaciji opštine Paraćin svakog meseca link:

http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=70

 

Izvor: Sajtovi lokalnih samouprava opština Borskog okruga i Opštine Paračin

Projektni tim sajta: timocke.rs;foto: arhiva “Timočke“

Projekat “Sajtovi lokalnih samouprava: bilten vlasti ili servis građana?“ (Borski okrug ), sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja . Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *