POSETITE SAJT POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA!

Borski okrug: “Sajtovi lokalnih samouprava: bilten vlasti ili servis građana?“(9)

U grupi “ Slobodan pristup informacijama“,  jedno do pitanja glasi:’’Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu?’’ Po nama, pitanje se odnosi na postojanje podataka o broju, karkteru i vrsti pitanja koje su građani, mediji ili pojedine institucije uputili lokalnim samoupravama. Međutim, neke lokalne samouprave su na sajtovima objavile uputstvo i obrasce za postavljanje pitanja, neke druge ni to.

Na sajtu Poverenik za informacije od javnog značaja možete da se detaljno upoznate sa odredbama Zakona, preuzeti potrebne obrasce i dobiti sažeta i praktična uputstva. Primera radi, na naslovnoj strani sajta stoji naslov: “pristup informacijama“, a upadajućem meniju, pored ostalog, i“Šta možete tražiti(kako i od koga)?“

Šta  se može tražiti?

Zakon garantuje svakome pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Šta su informacije od javnog značaja?

To su one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna.(čl.2. Zakona).

Zato je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u suštini  pravo na pristup službenim dokumentima.

Kada postoji opravdan interes javnosti da zna?

Prema Zakonu, opravdan interes javnosti da zna postoji u pogledu svih informacija kojima raspolažu organi javne vlasti. Postoji dakle zakonska pretpostavka, u korist tražioca, o postojanju opravdanog interesa javnosti da zna, pa tražilac ne treba da dokazuje da ima interes za određenu informaciju, niti da dokazuje da je ovaj njegov interes opravdan, jer se po zakonu to pretpostavlja. Organ vlasti ne sme da zahteva od tražioca navođenje razloga za podnošenje zahteva.

Ako organ vlasti uskrati pristup određenim informacijama, obavezan je da dokaže da bi odavanjem informacija tražiocu, odnosno javnosti, mogao biti ozbiljno ugrožen neki drugi pretežniji takođe legitiman interes, poput interesa bezbednosti zemlje ili privatnosti drugih.

U pogledu tzv.privilegovanih informacija koje se tiču ugrožavanja i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, organu vlasti nije dopušteno da dokazuje da javnost nema opravdan interes da za njih zna.

Analizirajući sajtove lokalnih samouprava Borskog okruga, u grupi “ Slobodan pristup informacijama“ analizirali smo sledeće indikatore:

1.Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu?

2.Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave?

Opština Negotin

1.Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? DA.

Informacije od javnog značaja

Postoji detaljno uputstvo i svi neophodni obrasci, kao i cenovnik.

2.Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? DA.

Opština Kladovo

1.Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? DA.

Pitajte nadležne 

2.Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? DA.

Opština Majdanpek

1.Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? DA.

2.Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? Nepoznato.

Servisi građana.Poslednje ažurirano četvrtak, 17 januar 2013. Opštinski uslužni centar .

U okviru opštinskog uslužnog centra građani mogu da dobiju sve neophodne informacije o radu lokalne samouprave i pomoć u rešavanju problema koji se odnose na usluge koje pruža lokalna samouprava. Opštinski uslužni centar je prvi korak u stvaranju moderne, efikasne i transparentne lokalne uprave koja uspešno zadovoljava potrebe građana.

Edukacijom zaposlenih i primenom novih tehnologija, sada većinu informacija možete dobiti u opštinskom uslužnom centru, bez lutanja po opštini. Smešten je u prizemlju zgrade Opštinske uprave Majdanpek.

Građanima opštine Majdanpek sada su na jednom mestu na raspolaganju opštinske službe:

  • Matična služba
  • Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove
  • Odeljenje za finansije, budžet i trezor – Opštinska poreska administracija
  • Odeljenje za privredu, javne delatnosti i zajedničke poslove
  • Odeljenje za pravne i opšte poslove
  • Pisarnica

Opština Bor 

1.Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? NE.

Pitajte predsednika

2.Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? NE.

U kategoriji “Slobodan pristup informacijama“, Transparentnost Srbija je najbolje ocenila Opštinu Kanjiža.

Ušli smo u meni “Loklana samouprava“, pa u Elektronski servis (e-Services) i došli do zaključka da su  pojedina ažuriranja iz 2013. godine?!

 

 

Izvor: Sajtovi lokalnih samouprava opština Borskog okruga i opštine Kanjiža

Projektni tim sajta: timocke.rs

 Projekat “Sajtovi lokalnih samouprava: bilten vlasti ili servis građana?“ (Borski okrug ), sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja . Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *