KONFERENCIJA PROJEKTA „7 WONDERS”

DONJI MILANOVAC- Fondacija Bios fond, partner u Projektu „7 Wonders of Mehedinti and Borski“ (“7 Wonders”), na konferenciji u Donjem Milanovcu predstavila je realizaciju i status u projektu „7 Wonders“,  koji se sprovodi i finansira u okviru Programa INTERREGIPA CBC Rumunija – Srbija.

Oko 50 učesnika, predstavnika medija iz ciljne oblasti Projekta iz Rumunije i Srbije upoznato je sa projektomkoji se realizuje u partnerstvu tri organizacije: Asocijacija ProMehedinti,  Drobeta Turnu Severin (Rumunija), kao vodeći partner,  Fondacija Bios fond iz Donjeg Milanovca  i Turistička organizacija, Negotin (Srbija).

U projektu koji će trajati 18 meseci,  do januara 2019. godine, partneri su predstavlli osnovni i specifične ciljeve projekta „7 Wonders“ za razvoj turističke privrede ciljnog prekograničnog regiona u jačanju kapaciteta i veština za poboljšanje kvaliteta turističkih usluga, inovativnim pristupom i sa novim turističko informativnim alatima prekograničnog partnerstva.Originalnost i novina projekta „7 Wonders“ proizilazi iz orijentacije ka sektorskim nišama u turizmu, integrisanim pristupom, prekograničnim partnerstvom, primenom rezultata na jedinstvenom geografskom području, dizajnirajući turistički proizvod koji doprinosi povećanju životnog standarda stanovništva prekograničnog regiona.

Projektom se kreiraju novi turistički proizvodi i nova turistička ponuda, koji će moći da se razviju i specifičnom promocijom, kao i praktičnom primenom planiranih rezultata. Istraživanje i stvaranje baze podataka projekta, definiše i kreira specifične i atraktivne prekogranične turističke rute: Pećinska, Gastronomska, Ruta bogatstva prirode, Plava staza, Ruta prirodnog nasleđa, Pešačka staza i Ruta kulturnog nasleđa.

Projekat „7 Wonders“ finansira se u okviru INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Finansira ga Evropska unija, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) i kofinansiraju partnerske zemlje u programu. Njegova ukupna vrednost je 453.982 evra, od čega je 385.884 evra doprinos Evropske unije.

 I.Ć.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *