BUDŽET GRADA BORA LIKVIDAN

Odbornici Skupštine grada Bora usvojili su na sednici u utorak predlog zaključka o usvajanju izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-septembar 2019. godine. Sednicu je na početku napustio odbornik Dragan Marković koji je podneo predlog za dopunu dnevnog reda koji se odnosio na razmatranje problema povećane aerozagađenosti  na teritoriji grada koji odbornici nisu usvojili, nakon čega je Marković izašao iz skupštinske sale.

-Budžet za 2019. godinu je bio razvojni i našim sugrađanima je omogućio da grad Bor ide u pravcu kapitalnog razvoja i vodili smo računa o svim elementima. Puno smo radili na uređenju puteva i Bor ima direktan pravac razvoja i treba napomenuti da njegov razvoj zavisi od toga kakve odluke na skupštini donosimo, kako vodimo računa o gradu, selima, životnoj sredini.  Imamo u svakom selu seosku ambulantu, što gotovo da nema nijedan grad u Srbiji u tom obimu. Uvek ima prostora za bolji rad i to je naš zadatak da u narednom periodu radimo brže i kvalitetnije – rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Zorana Gajić, načelnica Odeljenja za finansije naglasila je da je budžet grada bio likvidan i da su sve obaveze redovno izvršavane.

-U izveštajnom periodu budžet grada Bora ostvario je ukupno milijardu i 625 miliona 574 hiljade 877 dinara što iznosi 59,78 posto od ukupnih planiranih prihoda. Što se tiče namenskih tekućih kapitalnih transfera gradu Boru su u periodu januar-septembar ove godine iz budžeta Republike Srbije uplaćena sredstva u iznosu od 20 miliona 641 hiljada 747 dinara. Kada je reč o rashodima u ovom periodu izvršena je milijarda 561 milion 810 hiljada 550 dinara što ukupno iznosi 49,25 posto od planiranih rashoda. Može se zaključiti da se najviše rashoda izvršavalo  za zarade zaposlenih, za subvencije i druge rashode, nešto manje za socijalnu zaštitu i kapitalne izdatke-kazala je Gajićeva.

Usvojeni su i predlozi odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.godinu, i o boravišnoj taksi gde je rečeno da na teritoriji grada Bora ima ukupno 77 ležajeva u seoskim turističkim domaćinstvima. Na sednici je naglašeno da je predloženo u budžetu za narednu godinu da se za razvoj seoskog turizma izdvoji pet miliona dinara.

Odbornici su usvojili predloge odluka o izradi  izmena i dopuna plana generalne regulacije gradskog naselja Bor, o usvajanju lokalnog antikorupcijskog plana grada, kao i o pristupanju reviziji Strategije održivog razvoja opštine Bor za period 2011-2021 godine. Usvojeni su i predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina kao i predlozi rešenja o o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora, o davanju saglasnoti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP za stambene usluge, Društva sa organičenom odgovornošću Biznis inkubator centar, o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ i o raspodeli dobiti za 2018. godinu JKP za stambene usluge, kao i o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika reklamnog materijala, stručnih publikacija i ulaznica Muzeja rudarstva i metalurgije.

 Između ostalih usvojeni su i predlog Zaključka o zaključenju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac, kao i predlog Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *