EKOLOŠKA ISTINA: 77 RADOVA IZ 13 ZEMALJA

Međunarodna konferencija “Ekološka istina i istraživanje životne sredine 2018”, 26 po redu, koju organizuje Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu, u suorganizaciji Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Fakulteta za metalurgiju i tehnologiju, Podgorica, Metalurškog fakultetu u Sisaku, Hrvatska i Društva mladih istraživača, Bor, svečano je otvorena danas u hotelu ’’Jezero’’na Borskom jezeru.

Ove godine, tradicionalna konferencija Ekološka istina-EcoIST, proširila je svoj naziv na istraživanje u oblasti životne sredine. ECO-IST, konferencija je već imala životnu sredinu u svojim glavnim temama, ali je to sada preciznije definisano, tako da se čuva kontinuitet i koncept Ekološke istine.

Primarni cilj EcoTER’18 (The 26th International Conference on Ecological Truth & Environmental Research 2018) je da okuplja akademsku zajednicu, istraživače i industrijske inženjere, kako bi razmenili svoja iskustva, stručne ideje, kao i razmotrili mogućnosti za zajedničko istraživanje.

-Tehnički fakultet u Boru ove godine proslavlja 57 godina svog postojanja. Fakultet je akreditovan i kao naučno-istraživačka organizacija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Pored obrazovanja, naš fakultet je intezivno tokom predhodnih godina razvijao saradnju i naučno-istraživački rad, saradnju sa privredom i međunarodnu saradnju, kazala je u svom obraćanju učesnicima ekološke konferencije prof. dr Nada Štrbac, dekan Tehničkog fakulteta u Boru.

Ova konferencija uključuje 77 radova autora sa univerziteta, istraživačkih instituta i privrede iz 13 zemalja: Argentine, Poljske, Belorusije, Turske, Francuske, Italije, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

-Posebno se zahvaljujemo našim plenarnim predavačima: profesoru Sebastianu Bellu, koji je došao iz daleke Argentine, Profesorki Aleksandri Nadgorska-Socha, koji je došao iz Poljske. Naši plenarni predavači, ali ne manje značajni su: dr Petar Paunović je osnivač ove konferencije i u saradnji sa našim profesorom Jovicom Sokolović, predavaće o početku, razvoju i toku konferencije u proteklih 25 godina. Moram takođe istaknuti profesora Sašu Drmanića sa Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda, koji je bio voljan da nam predoči svoje istraživanje, rekla je u uvodnom izlaganju prof. dr Snežana Šerbula, predsednik organizacionog odbora.

Ovogodišnja konferencija posvećena je uspomeni na preminulog profesora Zorana Markovića, koji je već godinama organizovao konferenciju i koji je, kako je rečeno, bio jedan od najodanijih i najaktivnijih članova Odbora. Njegova želja bila je izdavanje monografije za 25. godišnjicu konferencije, ali nije uspeo da realizuje svoju želju, pa je organizacioni odbor ove godine izdao monografiju u njemu čast. Pripremljena je štampana verzija monografije posvećene pokojnom Zoranu Markoviću.

Finansijska pomoć u organizaciji ove međunarodne konferencije je proistekla iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ali i uz podršku sponzora.

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *