LJUBINKA JELIĆ NOVA-STARA NAČELNICA GRADSKE UPRAVE BOR

Članovi Gradskog veća u Boru doneli su na današnjoj sednici  Rešenje o postavljanju Ljubinke Jelić, dosadašnje načelnice Opštinske uprave za načelnika borske Gradske uprave. Na javnom konkursu koji je sproveden, ona je bila jedini kandidata, tako da će joj mandat biti produžen za još pet godina, ukoliko odbornici Skupštine grada usvoje dati predlog.

Članovi veća usvojili su i predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.

-Grad Bor je jedna od 45 lokalnih samouprava koja učestvuje u realizaciji projekta „Reforma poreske uprave“.  Ovaj projekat koji finansira IMG ima dve komponente, jedna je efikasnija naplata poreza na imovinu, a druga se odnosi na povećanje učešća građana u donošenju odluka o samom utrošku tih sredstava. Akcioni plana je sačinjen za vremenski period sprovođenja projekta, odnosno od 2018. do 2021.godine-kaže Ljubinka Jelić, načelnica Gradske uprave Bor.

Jedna od važnih tačaka koja je povučena sa dnevnog reda i data predlagaču na doradu je Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeće i drugih ustanova, čiji je osnivač grad Bor za period prvih šest meseci ove godine.

– Moram reći da sam zaista nezadovoljan onim što sam video u materijalu. Za mene je ponižavajuće i poražavajuće da ovako nešto predložim za skupštinu, odeljenja su morala mnogo bolje da pripreme materijal, jer ima mnogo neusklađenih i nejasnih podataka-naglasio je Aleksandar Milikić,gradonačelnik Bora.

Dobrica Đurić,član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku i družtvenu brigu o deci dodao je da bi u pomenutom  materijalu trebalo ubaciti tabele sa jasnim prikazima šta je planirano, a šta ostvareno, kao i odnos  poslovanja u ovoj i prošloj godinu kako bi se moglo uporediti gde su više, a gde manje trošena sredstva .

Većnici su usvojili i Predlog Rešenja o naknadama za rad Komisije za sprovođenja postupka urbane komasacije. O svim ovim predlozima odlučivaće odbornici Skupštine grada Bora na narednoj sednici.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *