PENZIONERI: “BITKA“ ZA USTAVOM ZAGARANTOVANO PRAVO

Od 2014. godine, od kada je donet Zakon o privremenom smanjenju penzija, država Srbija je od penzionera nezakonito uzela blizu 2,5 milijarde evra, i nije rekla penzionerima i građanima Srbije gde je te pare potrošila. Zakon je donet protivno Ustavu Republike Srbije, koji penzije definiše kao zagarantovano i neotuđivo ljudsko pravo, rečeno je na sastanku članova Sindikata penzionera Srbije održanog juče u Boru.

“Penzioni fond stvorili su radnici izdvajajući novac od svojih zarada i svog rada. Niko ne može da nas uplaši, da se penzije iz bilo kog razloga mogu ukinutu, jer je penzija stečeno pravo. U nedostatku potpunih informacija i onemogućavanjem predstavnika penzionera da posredstvom medija iznesu pravo stanje, ova vlast se poigrava sa pravima penzionera. Moja poruka penzionerima je da prestanemo da se plašimo i počnemo svi da se borimo za svoja prava. Izdaci za penzije u ovom trenutku iznose oko 11 odsto BDP-a Srbije, dok , primera radi, u Sloveniji oni iznose 14 odsto, što potvrđuje da smanjenje penzija nije tražio MMF, već je to odluka srpskih vlasti, koja je u nedostatku pravih privrednih i ekonomskih rešenja, odlučila da otme pare penzionerima, kazala je Slobodanka Branković, potpredsednica Sindikata penzionera Srbije.

“Šta je suština u ovom sporu između države i penzionera? Suština je da se mi direktno obraćamo Ustavnom sudu ustavnom žalbom zbog povrede zagarantovanih ljudskih prava, koja su definisana Ustavom Republike Srbije. U slučaju penzija, uprkos tome što penzioneri poseduju rešenja o zagarantovanoj visini penzije, država je određenim radnjama, odnosno donošenjem zakona koji je u suprotonosti sa Ustavom, nezakonito umanjila visinu penzija. Ima informacija da se sada pokušava retroaktivno to “ispeglati“ izradom novih rešenja, ali i to je protivzakonito i osuđeno na neuspeh. Znajući da je naše pravosuđe, pa i Ustavni sud, pod političkim pritiskom i da ova naša žalba, iako ima uporište u Ustavu, može doživeti neuspeh, ona je osnovica koja nam omogućava da se žalimo Evropskom sudu za ljudska prava, na koji naža država ne može da izvrši politički pritisak pri donošenju presude“, rekao je Zoran Marković, advokat iz Zaječara, koga je borski Sindikat penzionera angažovao da zastupa penzionere u sudskom sporu sa državom.

Dragan Nikolić-Džoni, predsednik Udruženja sindikata penzionera u Boru je pozvao borske penzionere, kojima su penzije umanjene, da dođu u prostorije sidikata, koje su u Domu kulture, na prozemlju, desnog dela zgrade, i uz dostvljanje određene lične  dokumentacije potpišu ovlašćenje advokatu. Nikolić naglašava, da ovaj postupak ništa neće koštati penzionere.

Spisak dokumentacije koju treba priložiti i kotakt telefon  pogledajte OVDE.

Najznačajnije delove Saopštenja dostavljenog  medijima možete pročitati u nastavku:

“Udruženje sindikata penzionera pred Ustavnim sudom Srbije, pored već pokrenute Inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o umanjenju penzija, pokrenulo još jednu inicijativu Ustavnom sudu RS, ovoga puta 3akona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je izmenama zakona podržavljen i nad kojim je izvršena jedna vrsta nacionalizacije i okupacije. Naime, decenijama su PIO Fondom upravljali predstavnici radnika preko sindikata, predstavnici poslodavaca preko svoje organizacije i predstavnici penzionera preko svojih udruženja, koji su imali svoje predstavnike u Upravnom odboru Fonda. Tako je bilo čak i u vreme samoupravnog socijalizma kada su napred pomenute asocijacije preko svojih delegata bile zastupljene u Skupštini PIO Fonda kao najvišem organu upravljanja Fondom.“

“Spornim izmenama 3akona o PIO predstavnici radnika, poslodavaca i penzionera u odlučivanju i donošenju odluka Upravnog odbora Fonda sveden je na marginalni broj od jednog člana, nasuprot 4 člana koje bira Vlada Republike Srbije, koji većinom glasova odlučuju o svim pitanjima koje se odnose na organizaciju i poslovanje Fonda.“

“Najbolji primer u kojem se može videti nipodoštavanje prava penzionera preko poslovne politike Fonda se upravo može videti preko Zakona o umanjenju penzija, zbog kog su stotine hiljada penzionera u Republici Srbiji oštećeni i zakinuti u pogledu svojih zarađenih penzija jer nije imao ko da zastupa njihove interese u Upravnom odboru Fonda, odnosno što interese 1.720.000 penzionera zastupa samo jedan predstavnik u UO Fonda (iz PUPS-a) nasuprot 4 predstavnika Vlade Republike Srbije, a što je omogućilo na samo javnu raspravu o Zakonu o umanjenju penzija, već i nezakonito postupanje Fonda u realizaciji tog zakona. “

“Danas imamo činjenicu da je preko 2,5 milona radnika i 1,7 milion penzionera zastupljeno samo sa jednim članom UO i upravljanju PIO Fondom za razliku od 4 člana koje bira Vlada i koji svojom većinom glasova donose odluke, nasuprot činjenici što PIO Fond nije državni organ, kao ni javno preduzeće u kom Republika ima osnivačka prava i na osnovu kojih bi mogla da upravlja Fondom.“

“Sa druge strane spornim odredbama 3akona o PIO kojim je omogućeno državi da Fondom većinski upravlja kao da je javno preduzeće, omogućeno je da i upravlja ogromnom imovinom Fonda čija se vrednost kako smo to već naveli procenjuje na preko 10 milijardi evra.“

“Imovina Fonda, poslovne zgrade i prostorije, stanovi za penzionere, specijalne bolnice za rehabilitaciju u banjskim lečilištima, zdravstvene ustanove, preduzeća za zapošljavanje invalida, itd., nisu sagrađena sredstvima iz budžeta Republike Srbije, već su isključivo građeni iz ličnih sredstava radnika, koji su se putem doprinosa slivali u Fond.“

“Najbolji primer za to su banje Srbije i njihova ubrzana privatizacija od strane Vlade RS koja je formirala Radnu grupu, na čelu sa Rasimom Ljajićem, za privatizaciju banja nezavisno od činjenice što je veliki broj banjskih lečilišta u svojini RF PIO a ne u državnoj svojini. “

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *