PREDLOŽENO POSKUPLJENJE CENA KOMUNALNIH USLUGA I SMEŠTAJA DECE U PU „BAMBI“

Na sutrašnjoj sednici Gradskog veća koja treba da se održi sa početkom od osam časova ujutru, pred Većnicima će se naći predlozi za povećanje cena komunalnih usluga i smeštaja u Predškolskoj ustanovi „Bambi“. U obrazloženju Odluke o utvrđivanju visine cena u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Bor se navodi da je ova ustanova dostavila predlog ekonomske cene za smeštaj dece u skladu sa Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cena usluga u dečijim ustanovama.

– Postojeće cene su utvrđene početkom 2015. godine, a predložene ekonomske cene i učešće roditelja u ceni boravka su veće u odnosu na postojeće cene  približno za celodnevni boravak 24%, za celodnevni boravak pripremnog predškolskog programa 28% i  za poludnevni boravak pripremnog predškolskog programa 39% -navodi se u obrazloženju ove odluke.

Predviđeno je da  visina učešća roditelja u ceni usluga u Predškolskoj ustanovi  “Bambi“ Bor po detetu za celodnevni boravak  iznosi 20 %  odnosno 4.398,00 dinara mesečno, za celodnevni boravak pripremnog predškolskog programa učešće iznosi 20%  odnosno 3.984,00 dinara mesečno, i za poludnevni boravak pripremnog predškolskog programa učešće iznosi 20% odnosno 1.875,00 dinara mesečno. Za dane odsustva deteta, plaća se 50% cene usluge po detetu kao i do sada.

U obrazloženju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada JKP „3.oktobar“ Bor se navodi  da je to preduzeće podnelo  zahtev za uvećanje cena  i to tako da su predložene cene obračunate na način koji je u skladu sa Odlukom o upravljanju komunalnim otpadom, održavanju čistoće i zelenih površina.

 -Analizom zahtevanih cena ovog preduzeća po kategorijama korisnika zaključuje se da su cene za sve korisnike usluge sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada uvećane za 17,5% osim za korisnike koji obavljaju proizvodnu delatnost gde je povećanje 20% zbog viših troškova pružanja usluga.Prema navodima samog preduzeća  razlog za uvećanje cena je uvećanje cena goriva, rezervnih delova, ulja, maziva i ostalih ulaznih elemenata koji povećavaju troškove obavljanja ove komunalne usluge-kaže se , između ostalog, u obrazloženju ovog rešenja.

U obrazloženju  Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda JKP „Vodovod“ Bor se ističe da je to preduzeće podnelo  zahtev za uvećanje cena pijaće i odvođenja otpadnih voda.

-Prema navodima preduzeća razlog za povećanje cena je što sadašnje cene koje su u primeni od 01.08.2015. godine ne pokrivaju troškove poslovanja. Prema dostavljenoj kalkulaciji cena, i obrazloženju za uvećanje cena, neophodno povećanje cena za pokriće troškova bilo bi 76,5%. Traženo povećanje po zahtevu iznosi 20% samo za građanstvo, kako bi se približile kategorije potrošača „građani“ i „privreda“ a u skladu sa članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima kojim je utvrđeno nepostojanje razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge. Uvećanje za neprivredu svrstavanjem u kategoriju privreda za pijaću vodu je 51,84% i 13% za odvođenje otpadnih voda. (Sadašnja cena  za pijaću vodu je 95,31 din/m3 a za odvođenje otpadnih voda 28,08din/m3   – neprivreda). Na osnovu zahteva za uvećanje cena  predložena cena vode i odvođenja otpadnih voda JKP „Vodovod „ Bor  iznosi 82,45 dinara/m3 –između ostalog se navodi u obrazloženju.

U obrazloženju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena Toplotne energije JKP „Toplana“  se kaže da je ovo preduzeće podnelo  zahtev za uećanje cena toplotne energije za kupce u tarifnoj grupi za stambeni prostor za 17 %. Prema navodima samog preduzeća  razlog za uvećanje cena je uvećanje cene energenata i ostalih troškova. Predložena cena JKP „Toplana“ Bor iznosi 96,72 din/m2.

Između ostalog na dnevnom redu za sutrašnju sednicu su i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Bora za ovu godinu, kao i predlozi odluka o komunalnom redu i o držanju domaćih životinja i kućmnih ljubimaca na teritroiji grada Bora.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *