Category: TURIZAM

ODRŽANA DESETA ŠIPURIJADA

sipurijadaU Novom Koritu kod Knjaževca u subotu, osmog oktobra, održana je jubilarna, deseta po redu, Šipurijada. Kao i svih prethodnih godina, manifestaciju su organizovali Turistička organizacija opštine Knjaževac, Mesna zajednica Novo Korito, Društvo građana “Šipurak” i Atelje Toplica.

Više

KAKO DO TURISTIČKIH PAKETA ?

dsc_0274U sklopu projekta “Obuka kadrova kao faktor razvoja turizma istočne Srbije” u RARIS-u je organizovana obuka za pripremu regionalnih turističkih paketa istočne Srbije.

Više

KAMPING TURIZAM

kampingRegionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) organizovala je u Knjaževcu prezentaciju kamping turizma, turističke grane, koja je u našoj zemlji još u povoju. O mogućnostima za njen razvoj u istočnoj Srbiji i u Knjaževcu, gde se planira izgradnja kampa u neposrednoj blizini Banjice, govorio je Vladimir Đumić, predsednik Kamping asocijacije Srbije.

Više

STALNO POČINJANJE IZ POČETKA

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(8/2)

Hotel ''Jezero'' u punom sjaju

Hotel “Jezero“ u punom sjaju

Neophodno je sakupiti, inovirati i ažurirati brojne projekte izrađene ranijih godina za različite turističke objekte i lokacije u opštini, čime bi se skratilo vreme za njihovu obnovu i izgradnju, uštedela značajna sredstva, izbeglo dupliranje rada i prevazišla jedna od osnovnih slabosti dosadašnjeg razvoja turizma u Boru da se stalno sve počinje iz početka.

Više

ZA RAZVOJ TURIZMA

negotin-u-susret-mokranjcevim-danimaPredstavnici turističkih organizacija sa teritorije Borskog i Zaječarskog okruga prisustvovali su, na inicijativu RARIS-a, prezentaciji ROSEB inicijative za prekograničnu saradnju u turizmu. Reč je o zajedničkoj trilateralnoj inicijativi koja ima za cilj, kako navodi Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije, da poboljša pametan, inkluzivan i održivi društveno – ekonomski razvoj kroz poboljšanje turizma i održivog korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa prekograničnog područja.

Više

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST TURIZMA U BORU

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(8/1)

Udruženja građana «Grupa 55» organizovalo je 11. decembra 2008, povodom 55. godina od formiranja Turističkog saveza opštine Bor, okrugli sto pod nazivom «PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST TURIZMA U BORU» i predlozila osnivanje Udruženja građana «Grupa 55». Okrugli sto je okupio veći broj turističkih poslenika koji su značajni deo svojih radnih karijera proveli na poslovima u turističkim preduzećima, u društvenim organizacijama i udruženjima koja su delovala u oblasti turizma, predstavnike lokalne samouprave i Turističke organizacije, preduzetnike u oblasti ugostiteljstva i turizma, predstavnike medija i druge zainteresovane.

Više

PODSTICAJI SEOSKOM TURIZMU

Majdanpek (1)Fondacija za lokalni ekonomski razvoj opštine Majdanpek, obavestila je sve zainteresovane da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima za 2016.

Više

PLANOVI ZA NEKO DRUGO VREME I NEKE DRUGE LJUDE

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(7)

Trešnje i bukovače na Dubašnici

Trešnje i bukovače na Dubašnici

“Vitka zatalasana površ Dubašnice, sa gustim šumama i proređenim šumarcima, travnim kompleksima i proplancima, koja preko leta oživi nostalgičnim zvonom medenice na ovnu predvodniku, blekom ovaca i jaganjaca, mukom govedi, udaljenim glasovima i lavežom pasa—čuvara, dok preko zime utone u belu tišinu, u kojoj kao da nema života; bez stalnih žitelja i bilo kakvog caobpaćaja, sa uvek čistim, pa i preko leta svežim vazduhom, koji opija i navlači san na oči, predstavlja redak kutak na ovoj planeti, čiji je životni ritam potpuno usporen, kutak u kome čovek zaboravlja vreme, brige, koje, odakleje, kuda dalje…

Više

ZLOTSKE PEĆINE:“KNJIGA UTISAKA“ I PUTOKAZI

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(6)

dodaj-sadrzajOd prvomajskih praznika pa do polovine avgusta ove godine, Zlotske pećine posetilo je preko 3.500 turista, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od oko 10 odsto. Do kraja turističke sezone, koja traje do kraja oktobra, očekuje se rekordna poseta. Ovakav trend bi za par godina dostigao posećenost od oko 10.000 posetilaca.

Više

FAZA OBNAVLJANJA STARIH OBJEKATA

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(5)

Kafić u Borskoj jami

Kafić u Borskoj jami

“Turizam nije afirmisan kao razvojna aktivnost, a jedan od razloga je što je rudarsko – topioničarski basen ozbiljno  ugrozio životnu sredinu i prirodno okruženje kao bazične turističke resurse. Bor je u posleratnom periodu izgradio značajne rekreativne i sportske kapacitete, prvenstveno za odmor i oporavak zaposlenih, a delom i za druge korisnike.  U Boru su izgrađeni značajni sportski i rekreativni sadržaji, a u njegovom tradicionalno izletničkom okruženju, posebno u Brestovačkoj banji i na Borskom jezeru, značajni su sadržaji turističke ponude (uz manje sadržaje punktova na Dubašnici, Stolu i uz Lazarevu pećinu).“

Više

KORAK KA DALEKOM CILJU

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(4)

Da li je turizam u Boru u napredovanju, stagnaciji ili nazadovanju? Ako izbegnemo krajnosti koje se ogledaju u crno-beloj slici stanja, svi naši mnogobrojsni sagovornici se slažu da pomaka ima. Ali, generalno preovladava i mišljenje da se sve radi haotično i bez jasnog plana i programa. Sama “Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Bor: 2011 – 2021. godina“, u kojoj je značajno mesto dato i razvoju borskog turizma, je obiman popis lepih želja. Neke od njih su realne a neke, po nama, nerealne i neostvarive.

Više

OD STRATEGIJE, DO STRATEGIJE

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(3)

IMG_4254’’Programom podrške održivog razvoja turizma u opštini Bor a u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja turizma Republike Srbije treba nastojati da se stvori širi osnov za preduzimanje konkretnih mera radi razvoja ove grane privrede, kao nedovoljno iskorišćenog resursa održivog razvoja.

Više

PUTEVI I PUTOKAZI KA CILJU

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(2)

Foto: Putokazi

Foto: Putokazi

Nakon što je Skupština opštine Bor, 28.05.2013. godine, usvojila “Strategiju lokalnog održivog razvoja opštine Bor: 2011. – 2021. godine“, razvoj turizma u opštini Bor postao je sastavni deo i čak, po rečima vodećih ljudi lokalne samouprave, prioritet i same strategije. Smatramo zato da je, i sa medijskog aspekta neophodno upoznati čitateljstvo sa suštinskim ciljevima, rokovima i načinom sprovođenja Strategije, jer i ona definiše da je nemoguće parcijalno pristupati razvoju opštine Bor, pa samim tim ni turizma:

“Participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka time što omogućava  formiranje baze znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na činjenicama, široku bazu podrške za donesene odluke, kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema, jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata i omogućuje povratne informacije neophodne za kvalitetnije rukovođenje.“

“Cilj izrade Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Bor bio je definisanje vizije opštine Bor radi poboljšanja spremnosti lokalne samouprave i pratećih stručnih institucija na teritoriji Opštine za nove izazove u oblasti održivog razvoja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Izrađena u skladu sa standardima Evropske unije, ona predstavlja podlogu za određivanje razvojnih pravaca opštine Bor, održavanje stabilnog i održivog ekonomskog rasta i zapošljavanja, obezbeđivanje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, promovisanje inovacija, efikasnu zaštitu životne sredine i unapređenje sveobuhvatnog kvaliteta života građana, poštovanjem politike jednakih mogućnosti i ravnopravnim učešćem polova u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka  u svim oblastima društvenog života.

Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Bor je dokument koji predstavlja rezultat zajedničkog rada lokalne samouprave, relevantnih opštinskih institucija, privrede, eksperata, civilnog sektora i građana.

Strategija objedinjuje postojeću stvarnost, realne mogućnosti i upravljanje promenama.

Ona sagledava celokupnu situaciju na teritoriji naše Opštine i određuje listu prioritetnih oblasti koje imaju najveći uticaj na lokalnu zajednicu.

Svima koji su pomogli izradu ovog sveobuhvatnog razvojnog dokumenta izražavamo zahvalnost i nadamo se ćemo zajednički raditi na realizaciji postavljenih ciljeva u skladu sa principima održivog razvoja.“

Foto: Putevi

Foto: Putevi

“Strategija održivog razvoja odnosi se na održivi razvoj života, rada i funkcionisanja na teritoriji opštine Bor i uvodi integrisani sistem planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice, uključujući i pitanja od međusektorskog značaja (socijalnu inkluziju, opštu društvenu informisanost, zaštitu životne sredine i sl.). Metodologija je zasnovana na participativnom pristupu, što podrazumeva direktnu uključenost svih zainteresovanih javnih i privatnih strana u toku trajanja celokupnog procesa, i ne odnosi se samo na zajedničku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana, nego omogućuje šire učešće zajednice i u identifikaciji, aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata.

Participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka time što omogućava  formiranje baze znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na činjenicama, široku bazu podrške za donesene odluke, kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema, jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata i omogućuje povratne informacije neophodne za kvalitetnije rukovođenje. Različiti subjekti, poštujući politiku  jednakih  mogućnosti u svim oblastima društvenog života sa različitim ulogama i funkcijama su bili uključeni u proces izrade Strategije održivog razvoja počev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravljačkih aktivnosti, a izrada dokumenta se odvijala kroz tri tematske radne grupe: grupe za zaštitu životne sredine, grupe za društveni razvoj i grupe za ekonomski razvoj.

Proces izrade Strategije održivog razvoja sastojao se od 5 glavnih faza koje je neophodno ponoviti u budućim desetogodišnjim ciklusima:

tabela Tirizam 2Ciklus izrade Strategije održivog razvoja opštine počeo je izradom Analize tekućeg stanja – profilisanjem zajednice kojom se tekuće stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. Kao sledeći korak sledi definisanje vizije, ciljeva i prioriteta u okviru Strateškog dokumenta na lokalnom nivou. Nakon ove faze, usledilo je definisanje aktivnosti i projekata u okviru lokalnog Akcionog plana. Na kraju radi postizanja rezultata u fazi implementacije projekata treba da je uspostavljen upravljački i monitoring sistem.“

Ako se decidno kaže da je: “Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Bor je dokument koji predstavlja rezultat zajedničkog rada lokalne samouprave, relevantnih opštinskih institucija, privrede, eksperata, civilnog sektora i građana.“, sa medijskog aspekta se nezaobilazno nameće pitanje koliko su građani upoznati sa realizaciojom ove strategije, koliko relevantne opštinske institucije, privreda, eksperti, civilno društvo?

Foto: Zapošljavanje

Foto: Zapošljavanje

Posebno je važno je dokle se odmaklo u realizaciji Strategije po fazama (pokretanje procesa strateškog planiranja,  analiza tekućeg stanja,  definisanje prioriteta, vizije i ciljeva,  programi i aktivnosti za određene rezultate  i implementacija, upravljanje, praćenje.), koja su prateća dokumenta usvojena (organizaciona struktura, izveštaj o održivosti, strateški dokument, akcioni plan, upravljački sistem.)?

Kako je Strategija “izrađena u skladu sa standardima Evropske unije“, i kako ona “predstavlja podlogu za određivanje razvojnih pravaca opštine Bor, održavanje stabilnog i održivog ekonomskog rasta i zapošljavanja, obezbeđivanje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, promovisanje inovacija, efikasnu zaštitu životne sredine i unapređenje sveobuhvatnog kvaliteta života građana, poštovanjem politike jednakih mogućnosti i ravnopravnim učešćem polova u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka  u svim oblastima društvenog života“, smatramo da je i osnovica za medijsku tezu kojoj težimo da samo održiv turizam u opštini Bor može doprineti povećanom zapošljavanju, stvaranje profita od razvoja infrastrukture i smeštajnih kapaciteta, podizanja komunalne infrastrukture oko već prirodom datih “bisera borskog turizma“.

 

Redakcija “Timočkih“

Izvor:“Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Bor: 2011. – 2021. godina“

 Projekat “Borski biseri turizma u timočkoj nisci” sufinansira se sredstvima iz budžeta Optine Bor – “Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”.

BORSKI TURISTIČKI KONTRASTI

“Borski biseri turizma u timočkoj nisci“(1)

Teško je egzaktno ustvrditi da  analiza i  afirmacija turističkih resursa i potencijala opštine Bor nikada nije rađena. Turizam u opštini Bor sastavni je deo svih ekonomskih, političkih pa i geopolitičkih dešavanja decenijama iza nas. Činjenica je, pak, da je mnogo toga urađenog na turističkoj infrastrukturi još od druge polovine prošlog veka vremenom zapušteno, propalo i nije više u fuknciji koju je imalo. Do značajnijeg pomaka dolazi tokom proteklih 5-6 godina, ali je to nedovoljno i nije na nivou velikih potencijala i mogućnosti koje postoje.

Zadatak ovog medijskog ciklusa je ukazivanje na sve te neiscrpne potenicijale, postojeću i potrebnu infrastrukturu, kao i   animiranje nadležnih na ozbiljniji i konkretniji pristup turizmu u kontinuiranom i planskom smislu. Nasotojaćemo da damo bar mali medijski doprinos upoznavanja šire javnosti sa svim tim turističkm biserima i potencijalima i mogućnostima njihovog stavljanja u funkiciju održivog turizma. Sve to pod geslom: sveobuhvatno, pojedinačno, afirmativno, realno i perspektivno o borskom turizmu.

Nakon zavidnog stepana razvoja turističkih potencijala tokom prošlog veka došlo je do velike stagnacije, pa i propadanja kompletne turističke infrastrukture. Deo te infrastrukture obnovljen je i stavljen u funkciju, ali ukupan potencijal opštine Bor daleko je od svoje održivosti, značajnom učešću u prihodima budžeta, većoj posećenosti, medijskoj i svakoj drugoj dostupnosti građanima Srbije pa i šire.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dvorac karađorđevića: foto  1856, početkom ovog veka i danas

Sve dosadašnje lokalne vlasti imale su kampanjski pristup i malo je planskih dokumenata i organizovanih kadrovskih i finansijskih resursa uloženo u podizanju turističke ponude na viši i isplativiji nivo. Potencijali su neosporni, raznovrsni i neponovljivi, ali su i dalje velika tajna, sa nedostatkom smeštajnih kapaciteta, stručnog rada, marketinga…

Opština Bor ima neiscrpne potencijale za značajan iskorak u rekreativnom, planinskom, lovnom, ribolovnom, sportskom, zimskom, jezerskom, banjskom, seoskom turizmu, u kvantitativnom smislu, ali sve to ne prati ni elementarna infrastruktura.

Borski aerodrom: foto 2009. godine i danas

Uprkos velikim turističkim potencijalima, opština Bor je u privrednom smislu monostrukturna i usko povezana sa sudbinom Rudarsko-topioničaskog basena “Bor“ . Sve više sazreva stanovište da je to pogrešno i da je neophodno pokrenuti i sve ostale resurse i staviti ih u funkciju dinamičnijeg privrednog razvoja, novih održivih radnih mesta i zadržavanja stanovništva na ovim prostorima, a posebno u seoskim sredinama.

Sa medijskog stanovišta, postoji opravdana potreba da se ukaže na sve prednosti i mane, da se ovoj oblasti pristupi transparentnije i da se animiraju nadležni kako bi sve turističke potencijale podigli na komercijalniji, atraktivniji i primamljiviji nivo.

Opši cilj projekta je osposobljavanje članova projektnog tima, u užem i širem smislu, za kvalitetnije praćenje i medijsko uticanje na razvoj borskog turizma i  njegovo predstavljanje široj javnosti.

                                                                                                                                   

Foto: napušteni bazeni u Brestovačkoj banji i borski bazeni

Cilj projekta je i animiranje privatnog sektora i preduzimljivih pojedinaca da se opredele za ovu perspektivnu i ispltivu delatnost, naročito u oblasti seoskog turizma i šanse mladih na selu.

Razvoj turizma u dugoročnom smislu doprineće privrednom razvoju, većem broju radnih mesta i afirmaciji ovog kraja. Stručne analize su pokazale da pored eksploatacije bakra perspektiva leži i u razvoju turizma, koji će pospešiti razvoj mnogih proizvodnih i uslužnih grana.

Projekat će u medijskom smislu staviti pred oči javnosti sve turističke lokalitete, njihove smeštajne, infrastrukturne prednosti i mane i ponuditi kompetentna mišljenja o daljim pravcima delovanja, shodno raspoloživim mogućnostima, mogućnostima korišćenja fondova države i EU.

Privatni preduzetnici, mladi nezaposleni, seosko stanovništvo i svi ostali građani, doći će do većeg broja informacija koje ukazuju na mogućnosti i šanse ličnog angažovanja, ali i sveukupnog značaja za razvoj opštine Bor. Razvoju turizma značajno mogu da doprinesu i strani investitori sa dodatnim finansijskim sredstvima i novim idejama.

Put za Gornjane

Foto:put za “malu Švajcarsku“(Gornjane)

Medijski projektni tim će najpre detaljno opisati postojeće stanje, gde nije sve crno, ali nije ni plansko, isplativo i perspektivno. Kakvo je trenutno stanje u borskom turizmu odgovoriće oni koji su za to kompetentni.Šansu za to dobiće i kritičari i promoteri.

Da bi bili postignuti željeni rezultati neophodno je posredstvom stručne javnosti, pozitivnih primera i konkretnim predlozima rešenja i pravca delovanja odgovoriti šta treba uraditi kratkoročno, srednjoročno i dugoročno da borski turizam stane na svoje noge i ne bude tek samo trošak.

Sve aktivnosti biće sporvedene u pravcu da se dokaže da turizam u Boru, uz relativno mala  finansijska sredstva ili podrškom adekvatnih fondova može sam da dođe u poziciju da zarađuje i sopstvenim sredstvima investira u svoj razvoj i održivost.

Zadatak projekta biće da dokaže da će razvoj turizma podtaći i razvoj još nekih grana privrede i opštem boljem stanju:prizvodnja zdrave hrane, domaće radinosti, stanje u kulturi, sportu, boljem kvalitetu života na selu, većem prilivu sredstava u budžet opštine…zapošljavanju, povećanju nataliteta!

Medij sam po sebi ne može da realizuje same projekte u oblasti turizma ali može da ima značajnu ulogu u boljem informisanju, sagledavanju i podsticanju rasparava na ovu temu.

Redakcija “Timočkih“

Projekat “Borski biseri turizma u timočkoj nisci” sufinansira se sredstvima iz budžeta Optine Bor – “Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”