FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM

Foto: Arhiva „Timočkih“

Sredstva budžetskog fonda za povećanje nataliteta opštine Knjaževac koriste se radi pružanja finansijske podrške porodici sa decom u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva i posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece na teritoriji opštine Knjaževac.  U tom pogledu, iz opštinskog budžeta izdvajaju se značajna sredstva za jednokratnu novčanu pomoć porodici za novorođeno prvo, drugo, treće, četvrto i peto dete, za poklon čestitku za prvo novorođeno dete u godini, za novčanu pomoć za lečenje steriliteta kao i za lečenje dece, za novčanu pomoć nezaposlenoj majci trećeg, četvrtog i petog  deteta i za novčanu pomoć za druge namene koje su od bitnog značaja za rađanje i populacionu politiku.

Za jednokratnu novčanu pomoć porodilje za prvo i drugo dete dobijaju po 35 000 dinara, za treće i četvrto po 100 hiljada dinara a za peto se iznos utvrđuje odlukom Opštinskog veća. Prema pravilniku o kriterijumima i merilima za korišćenje sredstava budžetskog fonda za povećanje nataliteta opštine Knjaževac pravo na jednokratnu novčanu pomoć porodici može da ostvari zaposlena majka prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog deteta i nezaposlena majka prvog i drugog deteta koja u momentu rođenja deteta:  ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, neposredno brine o svoj deci prethodnog reda rođenja,  da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje ,  da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, da deca prethodnog reda rođenja redovno pohađaju školu, odnosno pripremni predškolski program, da maoletna deca prethodnog reda rođenja imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, kao i da jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac najmanje tri godine.

-Izuzetno, pravo  može ostvariti majka koja je strani državljanin da ima status stalno nastanjenog stranca, pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i da ima državljanstvo Republike Srbije. Zahtev podnosi majka u roku od šest meseci od dana rođenja deteta, odnosno otac. Ukoliko se u jednom porođaju rode blizanci ili više dece ovo pravo pripada po svakom detetu-navodi se u ovom pravilniku.

U ovom dokumentu se naglašava da i izuzetno pravo korišćenja sredstava ovog budžetskog fonda može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava, odnosno ukoliko je majka deteta strani državljanin a nema status stalno nastanjenog stranca.

Iz opštinske kase se izdvajaju sredstva i za prvo novorođeno dete u godini u vidu poklon čestitke, čiji se iznos utvrđuje u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu koji određuje Predsednik opštine. Izveštaj o prvom novorođenom detetu dostavlja Zdravstveni centar Knjaževac.

Parovi ostvaruju i pravo na novčanu pomoć za lečenje steriliteta bilo da žive u braku ili vanbračnoj zajednici kod kojih postoje zdravstvene indikacije i realna mogućnost za izlečenje steriliteta.

-Visina novčane pomoći  opredeljuje se u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu opštine Knjaževac za tekuću godinu. Uz zahtev za dodelu novčane pomoći za lečenje steriliteta podnose se: Izvod iz matične knjige venčanih, odnosno overena izjava dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice,  kopija medicinske dokumentacije i po potrebi original na uvid,  kopije računa za pružanje medicinskih usluga i po potrebi original na uvid, ili broj tekućeg računa i  očitane lične karte za oba bračna odnosno vanbračna partnera, kao dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Knjaževac u trenutku podnošenja zahteva. Nadležno Odeljenje u postupku davanja mišljenja po službenoj dužnosti iz službenih evidencija pribavlja podatke iz matične knjige venčanih. Ukoliko se sredstva prenose na tekući račun, korisnik je u obavezi da dostavi Izveštaj o utrošenim sredstvima za namene za koje su sredstva opredeljena, i to u roku od najkasnije 60 dana od dana prenosa, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti i Odeljenju za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda. Pre donošenja Odluke od strane Opštinskog veća po zahtevu za ostvarivanje prava iz ovog člana, pribavlja se mišljenje Opštinske uprave – Odeljenja za privredu i društvene delatnosti i Lokalnog saveta za zdravlje. Izuzetno može se odobriti pomoć radi kupovine lekova potrebnih u postupku lečenja steriliteta koji nisu finansirani od strane RFZO, a na osnovu medicinske dokumentacije. Pomoć iz ovog člana, odobrava se ukoliko su ispunjeni uslovi iz  ovog Pravilnika i uz prilaganje Potvrde RFZO da lekovi iz medicinske dokumentacije nisu finansirani od strane RFZO-navodi se u ovom dokumentu.

Opština Knjaževac daje i pravo na novčanu pomoć u lečenju deteta, koju mogu da ostvare roditelji deteta obolelog od duže ili teže bolesti.

-U izuzetnim slučajevima roditelji ovo pravo mogu da ostvare posle punoletstva deteta ukoliko je dijagnoza utvrđena pre punoletstva, ukoliko se radi o teškim malignim i drugim bolestima deteta a najdalje do 26. godine starosti, ukoliko je dete lišeno poslovne sposobnosti. Visina novčane pomoći  opredeljuje se u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu opštine Knjaževac za tekuću godinu – kaže se između ostalog u pravilniku.

Ovim dokumentom regulisano je i davanje novčane pomoći nezaposlenoj majci trećeg, četvrtog i petog deteta, koje primaju 480 hiljada dinara u 24 mesečne rate. Ovo pravo može ostvariti majka koja u momentu rođenja deteta:  ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, neposredno brine o svoj deci prethodnog reda rođenja, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje , da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,  da deca prethodnog reda rođenja redovno pohađaju školu, odnosno pripremni predškolski program, da maoletna deca prethodnog reda rođenja imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, da jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac najmanje tri godine, da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da nije korisnik prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti ili da je nosilac ili član poljoprivrednog domaćinstva, ili da nema podataka o prijavama na osiguranje i odjavama osiguranja dok izuzetno, pravo iz prethodnog stava može ostvariti majka koja je strani državljanin da ima status stalno nastanjenog stranca, pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i ima državljanstvo Republike Srbije.  Zahtev podnosi majka u roku od 12 meseci od dana rođenja trećeg, četvrtog odnosno petog deteta –definisano je pravilnikom.

Opština Knjaževac dosta ulaže u obrazovanje a u okviru finansijske podrške porodici sa decom obezbeđuje se i besplatna užina za sve učenike osnovnih škola na teritoriji opštine, a za treće dete, decu iz materijalno ugroženih porodica, decu izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica, decu palih boraca, decu sa smetnjama u razvoju dobijaju se i besplatni udžbenici.

Projekat „Natalitet-alarm za budućnost Knjaževca“ sufinansiran je od strane opštine Knjaževac. „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *