ISTRAŽIVANJE POVODOM PREDSTOJEĆIH PARLAMENTARNIH IZBORA

Povodom predstojećih parlamentarnih izbora Asosijacija za razvoj grada Bora u tom mestu je sprovela  istraživanje javnog mnjenja  u okviru projekta „Radar“ u periodu od 13.februara do 02.marta ove godine.

Istraživanje je ukazalo da više od polovine ispitanika koji su učestvovali  nije prepoznalo ili priznalo da su određena postupanja primeri zloupotrebe javnih resursa ili funkcionerske kampanje. Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se ispita nivo poznavanja i prihvatanja regulativa vezanih za (zlo)upotrebu javnih resursa u predizbornim i drugim stranačkim kampanjama i mišljenja građana u vezi sa političkim pritiscima i ucenama.

-Povod za ovo istraživanje su predstojeći parlamentarni izbori ali i činjenica da se društveno politički i ekonomski kontekst u Boru značajno promenio u prethodnih godinu dana – rekla je Marija Pešić iz Asocijacije.

U izveštaju Asosijacije se navodi da je upitnik  imao „18 obaveznih pitanja zatvorenog tipa, sa dva ili više ponuđenih odgovora, od kojih su ispitanici mogli da izaberu samo jedan, pet pitanja istog tipa obaveznih samo za određene ispitanike (uslovno obaveznih, tj. obaveznih samo za one koji su na neko prethodno pitanje davali određeni odgovor) i jednog neobaveznog pitanja otvorenog tipa, dok su pitanja bila  podeljena u četiri segmenata“.

Takođe se u izveštaju ističe da je bio „mali odziv u smislu da je manje od četvrtine onih kojima je link ka upitniku bio prosleđen upitnik zaista i popunilo“.

-Sa istim problemom – nevoljnošću sugrađana da učestvuju u istraživanju koje se dotiče politike – suočili su se anketari i na terenu. Potencijalni ispitanici su bili vrlo rezervisani, nespremni da odgovaraju na pitanja vezana za političke pritiske i manipulacije, a često i očigledno neiskreni. Veliki broj ispitanika je bio nepoverljiv – navodi se između ostalog u izveštaju.

U okviru ovog istraživanja na upitnik je odgovorilo  843 punoletnih ispitanika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *