U OPŠTINSKOJ KASI VIŠAK 6,3 MILIONA DINARA

Na sednici Skupštine opštine Kladovo usvojen je završni račun budžeta opštine Kladovo za 2019. godinu.  U prethodnoj godini ukupna realizacija tekućih prihoda i primanja po svim izvorima finansiranja zajedno sa prenetim sredstvima  iz 2018.  iznosila je 786.633.000 dinara. S obzirom da su u 2019. godini ukupni rashodi i izdaci po svim izvorima bili 780.313.000 dinara zabeležen je suficit od 6.320.000 dinara.

-Pozitivno mišljenje na završni račun budžeta opštine Kladovo za 2019. godinu dala je nadležna eksterna revizija. Izvršenje svih prihoda u opštinskoj kasi u 2019. godini realizovano je sa 85 odsto  od plana koji je bio 923,6 miliona dinara, dok su rashodi u odnosu na planirane ostvareni sa 84,49 odsto – naglasila je Andrijana Antić, rukovodilac budžeta opštine Kladovo.

Podršku odbornika dobilo je i Operativni plan za vodotokove drugog reda na administrativnoj teritoriji opštine Kladovo u čijoj su nadležnosti, plan je usaglašen sa  odredbama Zakona o vodama i dobio je saglasnost  JP „Srbija vode“. Članovi Skupštine usvojili su i predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama koja predviđa smanjenje takse za maj i jun za 50 odsto ugostiteljima koji
plaćaju zakup za letnje bašte na osnovu korišćenja javnih površina. Odbornici lokalnog parlamenta pozitivno su se izjasnili o predlogu Odluke o pristupanju  izradi Lokalnog akcionog plana upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji opštine Kladovo. To je  deo aktivnosti koje se odnose na izgradnju Reciklažnog centra za upravljanje komunalnim otpadom „Halovo 2“ kroz proces javnog privatnog partnerstva, u okviru kojeg će se u Kladovu na lokaciji „Jakomir B“ graditi deponija i transfer stanica za redovno sakupljanje i transport komunalnog otpada.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *