UPUSTVO

UPUSTVO u vezi korišćenja vode za piće i vode za dezinfekciju javnih površina i objekata iz cisterne

Obzirom da je proglašeno vanredno stanje u zemlji u vezi sa aktuelnom situacijom izazvanom sa COVID-19 a shodno Zakonu o vodama (SL.GL. RS,br.30/2010 i 93/2012 i 101/2016) i Pravilniku p higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, br, 42/98 i 44/99 i Sl. Glasnik RS, br. 28/19) i u slučajevima kada se koristi voda iz cisterne za ove namene, neophodno je sledeće:

  • Cisterna koja služi samo za vodosnabdevanje puni se vodom sa hidranta javne vodovodne mreže, koji poseduje Izveštaj sa rezultatima bakteriološke, fizičke i hemijske analize i mišljenjem specijalista higijene da voda odgovara Pravilniku i da može da se koristi za piće,

  • U cisterni se proverava koncentrcija rezidualnog hlora, koji treba da iznosi do 1mg/l vode i izdaje se potvrda od strane stručne službe Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar a prema preporuci za vanredna stanja do 5mg/l vode.

  • Vozač cisterne ili odgovorno lice na cisterni na svaka dva sata proverava rez. hlor i upisuje u evidenciju,

  • Prilikom pražnjenja cisterne postupak se ponavlja,

  • Ako pražnjenje cisterne je sporije, neophodna je ponovna provera koncentracije rezidualnog hlora i ako je potrebno izvršiti dodatno hlorisanje vode u cisterni.

  • Postupak se ponavlja prilikom svakog novog punjenja cisterne vodom.

     SASTAVILI:

    dr med. Dijana Miljković, specijalista higijene

    dipl. Ing. Vladan Angelov, građevinski inženjer-hidro smer

    Dragan Paunović, dipl. biolog

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *