USVOJENI PROGRAMI POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2019. GODINU

Gradsko veće usvojilo je na današnjoj sednici, predlog zaključka o povlačenju zaključka od 21. decembra kojim je utvrđen predlog odluke o budžetu za narednu godinu koji je projektovan na 2,6 milijarde dinara.

-S obzirom da je došlo do izmene u budžetu i promene nekih pozicija donosim odluku da povučemo budžet i da predložimo novi izrađeni budžet – rekao je na sednici Aleksandar Milikić, gradonačelnik grada Bora.

Na sednici su usvojeni i predlozi odluka o lokalnim komunalnim taksama, o naknadama za korišćenje javnih površina, o javnim parkiralištima i o dimničarskim uslugama.

-Bitno je da se mala i mikro preduzeća ne oporezuju odnosno da se ne uvećavaju takse  jer ako nam je cilj da razvijamo privredu treba da ih poštedimo nameta bar u onom delu gde ima ingerencije lokalna samouprava. Što se t iče odluke o naknadama za korišćenje javnih površina mislim da je takvu odluku trebalo doneti mnogo ranije jer su njome definisani mnoge oblasti koje do sada nisu bile razmatrane i  gradu Boru daju veće nadležnosti i odgovornosti u sferi komunalnog uređenja grada, a nastavak svega ovoga je i formiranje komunalne policije naredne godine – kazao je Milikić.

Većnici su usvojili i predloge odluka o upravljanju grobljima , sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti na teritoriji grada Bora, o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta grada za 2019. godinu. Usvojeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja „3.oktobra“ „Toplane“, „Vodovod“ „Bogovina“, „Zoološki vrt“, „Biznis inkubator centra“ za 2019. godinu kao i na programe korišćenja subvencija ovih preduzeća.

-Na osnovu analize rada „3.oktobra“ iz prethodnih godina, ovo preduzeće posluje likvidno . Što se tiče subvencija, iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine je predviđeno 15 miliona dinara za nabavku kamiona autosmećara u iznosu od 11 miliona dinara i nabavku kontejnera za otpad u iznosu od četiri miliona dinara. Kada je reč o „Toplani“ za 2019. godinu predviđen je ukupni prihod od 978 miliona 250 hiljade dinara a rashodi 978 miliona i 159 hiljade dinara  i dobit je 90 hiljada i 660 dinara. Preduzeće je prethodnih godina ostvarivalo gubitak a procenom u 2018. godini  ostvaruje dobitak od 49. 000 dinara. Ukupan iznos subvencija ovog preduzeća je 90 miliona dinara i to: po 30 miliona dinara za ugalj, za remont pogona i za rekonstrukciju B magistrale. Procena za „Vodovod“ na kraju 2018. godine je   gubitak od 58 miliona i 930 hiljade dinara. Subvencije su u iznosu od 15 miliona dinara od toga iz budžeta 10 miliona dinara za plaćanje električne energije i pet miliona dinara iz budžetskog fonda z azaštitu životne sredine za nabavku polovne mašine za čišćenje kanalizacije. Subvencije „Bogovini“  u iznosu od 26,5 miliona dinara iz budžeta grada, od čega je 18 miliona za isplatu zarada, 2,2 miliona dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije, za plaćanje obaveza prema Republičkoj direkciji vode 1,3 miliona dinara, i pet miliona za električnu energiju. Subvencije za Zoo vrt  iz budžeta grada su 32 miliona dinara za stalne i sve ostale neophodne troškove preduzeća. Za Biznis inkubator centar subvencije iz budžeta u iznosu od 5,8 miliona dinara su za rashode za zaposlene i ostale stalne troškove preduzeća – rečeno je na sednici.

Usvojen je, između ostalog,  i predlog rešenja o imenovanju v.d. direktora „Vodovoda“ za šta je predložen Goran Pavić, sadašnji rukovodilac tog preduzeća.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *