BEZBEDAN POVRATAK U ŠKOLE

Škole pružaju ne samo učenje i socijalnu podršku učenicima, već i presudnu brigu o deci. Od prvog talasa slučajeva COVID-19, pitanje o ponovnom otvaranju škola pred očima je mnogih aktera, kako iz domena zdravstva i prosvete, tako i roditelja, baka, deka, ali i same dece. Ponovno otvaranje škola nosi opasnost od širenja virusa te su i roditelji i nastavnici razumljivo oprezni.

Krizni štab za suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19, na svojoj 39 sednici koja je održana 11.8.2020. godine usvojio je Stručno uputstvo za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021.godini,Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021 godini kao i Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole.

*Pre početka školske godine biće organizovana Webinar edukacija školskog osoblja o načinima i značaju prevencije COVID-19 u školskoj sredini

*Učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije

*Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pre polaska u školu

*Nastavno i nenastavno školsko osoblje treba da provere temperaturu pre polaska na posao

*Odražavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara

*Nošenje maski

    a) Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske
b) Preporučuje se da masku učenik nosi od trenutka ulaska u školu i za sve vreme boravka, prilikom bilo kojeg kretanja van klupe,prilikom odlaska na odmor ili toalet. Maska se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu

*Redovno prati ruke

*Redovno čistiti školsku sredinu

*Redovno nabavljati osnovni potrošni materijal

*Redovno proveravati funkcionalnost uređaja za snabdevanje pijaćom vodom, sanitacijom i higijenom

*Redovno provetravati sve prostorije

*Redovno uklanjati otpad

*Ukoliko škola organizuje ishranu učenika, potrebno je:

– da se obroci služe u trpezariji ili učionicama
– da deca za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog,a poželjno dva metra us vakom pravcu
– pre jela obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana
– da deca operu ruke pre jela
– deci naglasiti da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu

Instituti/Zavodi za javno zdravlje u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom prosvete,nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom zdravlja će redovno pratiti tok sprovođenja nastave u školama, kao i redovno izveštavati Krizni štab o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u osnovnim i srednjim školama tokom sprovođenja nastave u školskoj 2020/2021 godini.

Odsek za promociju zdravlja
Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *