GRAD PRUŽA FINANSIJSKU POMOĆ ZA LEČENJE DECE

Nakon što je na sednici Skupštine grada Bora, krajem juna, jednoglasno usvjena odluka o finansijskoj pomoći za lečenje dece, Gradsko veće je na jučerašnjoj sednici, usvojilo predlog Pravilnika o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Bora, na osnovu koga će za lečenje dece moći da se izdvoji novac iz gradskog budžeta  i od donatora.  Kako je objasnila Ljubinka Jelić, zamenik sekretara Skupštine grada Bora, ovim pravilnikom definisani su uslovi, kriterijumi, način i postupak dodele novčanih sredstava.

– Pravilnikom su definisani kriterijumi za ostvarivanje prava, postupak, uslovi, dokumentacija koja treba da se dostavi. Predviđeno je i da će se formirati stručna komisija koju će formirati gradonačelnik grada Bora iz reda lekara specijalista pedijatrije, Centra za socijalni rad I RFZO  filijale u Boru, koja će moći da angažuje privremeno, odnosno po potrebi i druge lekare specijaliste da bi se dostavilo stručno mišljenje i odredilo koju pomoć dete može da dobije i ostvari šira prava od onih koja su predviđena fondom zdravstva-kazala je Jelićeva.

Kako se navodi u ovom pravilniku kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece su: da je dete za koje se podnosi zahtev mlađe od 18 godina, da roditelji/staratelji i dete za koje se podnosi zahtev imaju prebivalište na teritoriji grada Bora najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva,  da hranitelji deteta imaju prebivalište na teritoriji grada Bora najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva uz saglasnost nadležnog Centra za socijalni rad, da lečenje deteta, nabavku lekova, sprovođenje dijagnostičkih postupaka nije moguće ostvariti iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa opštim aktima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO), i da se medicinsko-tehnička pomagala i produžena medicinska rehabilitacija izsredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa opštim aktima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ne mogu ostvariti u skladu sa stvarnim potrebama deteta.

Ljubinka Jelić

– Krajnju odluku na osnovu mišljenja komisije donosi gradonačelnik rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva koji se rešavaju po redosledu dostavljanja, i to rešenje je konačno, protiv njega se samo može voditi upravni spor. Sredstva za realizaciju ovog pravilnika, odnosno odluke koju su odbornici usvojili biće predviđena u budžetu grada Bora I data je mogućnost da pravna i fizička lica na tekući račun koji je dat u pravilniku uplaćuju donacije za ovu namenu. Moguće je da se ovo pravo ostvari jednom godišnje ali ukoliko postoji izuzetna potreba za neko dete, njemu može biti pružena pomoć I više puta u toku godine, posebnim rešenjem gradonačelnika. Kada je neko dete životno ugroženo u tom slučaju se neće voditi računa o redosledu, već će biti prioritet ono dete  kome je najpotrebnija pomoć-dodala je Jelićeva.

Ona je istakla da se sredstva  moraju strogo namenski koristiti što znači da će podnosioci zahteva nakon završetka kompletne procedure  biti u obavezi da dostave Gradskoj upravi – Odeljenju za finansije i javne nabavke pravdanje tih sredstava , tako što će dostaviti izveštaj nadležne zdravstvene ustanove I račune odnosno fakture kao dokaz o tome da su ta sredstva namenski potrošili.

– Ova sredstva se mogu koristiti za lečenje, dijagnostifikovanje, operacije, nabavku raznih pomagala, lečenje u inostranstvu, za putne troškove, lečenje u nekoj ustanovi u Srbjiji uz dovođenje stručnjaka iz inostranstva-dodaje ljubinka Jelić.

Postupak za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece pokreće se na zahtev roditelja, usvojioca, a staraoca ili hranitelja maloletnog deteta uz obaveznu prethodnu saglasnost nadležnog Centra za socijalni rad.

Uz zahtev se prilaže: očitana lična karta podnosioca zahteva,  izvod iz matične knjige rođenih za dete (osim ako podnosilac zahteva potpiše izjavu da organ sam pribavi ove podatke po službenoj dužnosti), uverenje o kretanju prebivališta podnosioca zahteva (osim ako podnosilac zahteva potpiše izjavu da organ sam pribavi ove podatke po službenoj dužnosti), uverenje o kretanju prebivališta deteta (osim ako podnosilac zahteva potpiše izjavu da organ sam pribavi ove podatke po službenoj dužnosti), za decu pod starateljstvom i u hraniteljstvu saglasnost nadležnog Centra za socijalni rad,  predračun zdravstvene ustanove za lečenje ili operativne zahvate koja će vršiti postupak, predračun ili procenu troškova nabavke lekova, medicinsko-tehničkih pomagala, troškova dijagnostike ili drugih medicinskih procedura, kao i prikaz potrebnih troškova prevoza , fotokopija tekućeg računa podnosioca zahteva,  fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza, potpisana izjava od strane podnosioca zahteva da lečenje deteta ili poboljšanje kvaliteta života deteta u zahtevanoj meri nije ostvarena na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa opštim aktima RFZO-a, ili nekim drugim putem,  izjava podnosioca zahteva da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje.

Projektni tim “Timočkih”

Projekat “Dijagnoza borskog zdravstva” sufinansiran je iz budžeta grada Bora. “Stavovi iznetu podržanom medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *