U BORU MERNA MESTA BELEŽE OPASNE BROJKE

Kakav vazduh udišemo ? (8)

U izveštaju o kontroli kvaliteta vazduha za jul mesec 2021.godine u Boru je prekoračenje dozvoljenih vrednosti koncentracije SO2 bilo najizraženije na mernom mestu Jugopetrol. Kako je objasnila Nevena Milikić, radnica borskog  Instiuta za rudarstvo i metalurgiju i član Monitoring tima za kontrolu kvaliteta vazduha, maksimalna zabeležena vrednost za SO2  je iznosila 466 μg/m3, a ukupno je bilo 20 dana prekoračenja dozvoljenih vrednosti.

– Za koncentracije suspendovanih  čestica  pm10, takođe je prekoračenje zableženo  na mernom mestu Jugopetrol, maksimalna izmerena vrednost bila je 89,1 μg/m3,  broj dana prekoračenja ukupno  11. Na istom mernom mestu zabeležena su i prekoračenja dozvoljenih vrednosti i za olovo, maksimalna vrednost  je iznosila 1,459 μg/m3, a ukupno sedam dana je bilo prekoračenja dozvoljenih vrednosti, za kadmijum je broj dana prekoračenja bio 20, maksimalna vrednost  je iznosila 19.9 nanograma po metru kubnom, dok je prekoračenje za nikl najviše registrovano na mernom mestu Brezonik, sa maksimalnom vrednošću od  82,5 nanograma po metru kubnom i 16 dana je bilo iznad graničnih vrednosti.  Prekoračenje dozvoljenih graničnih vrednosti za arsen je, takođe, najviše registrovano na mernom mestu Jugopetrol i to 266,2 nanograma po metru kubnom, a ukupno je 29 dana zabeleženo prekoračenje dozvoljenih vrednosti – kazala je Nevena Milikić.

Monitoring tim je na sednici konstantovao da  se od početka ove godine, na mernom mestu Jugopetrol,  konstantno beleži povećanje koncentracije arsena i olova. Na istom mernom mestu je zabeležena i najveća koncentracija SO2 iznad graničnih vrednosti .

– Iz prezentovanih podataka, zaključili smo da se stanje po pitanju kvaliteta vazduha u Boru ne popravlja, kao i da su neki rezultati merenja pojedinih zagađujućih materija nepovoljniji u odnosu na prethodni period. Pored koncentracija SO2 u vazduhu su stalno prisutne i prekomerne koncentracije arsena i nikla, beleže se od 10 do čak i 100 puta veće  vrednosti od dozvoljenih,  a povremeno se javljaju i visoke koncentracije olova, što sve zahteva preduzimanje hitnih mera za sanaciju izvora zagađenja. Apelujemo na kompaniju Serbia Zijin Copper da dostavi izveštaj o preduzetim merama i efektima tih mera i šta se planira u narednom periodu. Očigledno je da postoji jaz između ove kompanije i lokalne samouprave i da je ta saradnja nedovoljna za rešavanje  problema. U kratkoročnom akcionom planu za smanjenje zagađenja vazduha (KAP)  je predviđeno da deca školskog uzrasta borave i van Bora tokom pojave prekormernog  zagađenja i predlažemo da  Ziđin finansira taj njihov boravak van grada – kazao je Toplica Marjanović, član Monitoring tima za praćenje kvaliteta vazduha u Boru.

On je naglasio da će Monitoring tim zatražiti od Gradske vlasti da se na narednoj sednici Skupštine grada, kroz rebalans budžeta obezbede sredstva za realizaciju početnih aktivnosti predviđenih KAP-om.

– U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, od Ziđina ćemo tražiti da dostave izveštaj u kome će navesti tačan izvor zagađenja,  šta oni emituju, u kojoj količini i u kom periodu,  i koje se mere preduzimaju, a takođe, tražićemo da se prikažu i i rezultati predviđenih mera. Upućen je zahtev Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine da obavi vanredni inspekcijski pregled u pogonima metalurgije u kompaniji Serbia Zijin Copper,  radi utvrđivanja uzroka povećanih emisija zagađujućih materija u vazduhu-dodao je Marjanović.

Zoran Janković, član Monitoring tima je podsetio da rudarenje u Boru postoji oko 120 godina, ali i da se poslednjih 50 godina, zbog povećanog aerozagađenja, deca šalju na rehabilitaciju u odmarališta van grada, što sada nije slučaj.

-Predložićemo da se merno mesto Jugopetrol, koje se nalazi u nenaseljenoj sredini premesti u prvoj bližoj gradskoj jedinici, u ulici „Petar Kočić“, kako bismo pratili kolika je koncentracija zagađujućih materija u naseljenom mestu. Odmaralište borske predškolske Ustanove „Bambi“ koje je kapaciteta za smeštaj više od 100 dece, a nalazi se u čistijoj sredini,  pored  Borskog jezera, je bilo u funkciji rehabilitacije mlađe dece čije je zdravlje najviše ugroženo  visokim koncentracijama sumpor dioksida  i ostalim metalima zagađujućih materija u vazduhu. U sastavu iste ustanove, je funkcionisao  i objekat na planini Rtanj, i predložićemo gradskim vlastima da se ta dva objakta stave prvenstveno u funkciju oporavka dece – kazao je Janković.

Projektni tim nedeljnika „Timočke“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *