GRADSKO VEĆE USVOJILO PREDLOG ODLUKE O BESPLATNOM PREVOZU ZA SVE GRAĐANE

Članovi Gradskog veća grada Bora usvojili su predloge Rešenja o izmenama i dopunama programa poslovanja JKP “Toplana” Bor, i programa korišćenja subvencija ovog preduzeća za 2023.godinu, kao i predloge rešenja na davanju saglasnosti na Odluke JKP “Toplane” i JKP za stambene usluge.

-Izmena programa subvencija JKP “Toplana” Bor vrši se u rashodnom delu zbog povećanja subvencija iz budžeta grada za 100 miliona dinara zbog duga prema EPS Kolubari. Prethodna subvencija je bila 150 miliona dinara a sada se uvećavaju za još 100 miliona pa su subvencije za isplatu tog duga 250 miliona dinara. Što se tiče kreditnog zaduženja, zahtev za kreditno zaduženje JKP Toplana podnelo jeJKP za stambene usluge u iznosu od 400 miliona dinara za plaćanje energenata za grejnu sezonu 2023/2024.  godinu, tako da je JKP za stambene usluge  nosilac kredita a JKP Toplana je jemac-izjavila je Slavica Kozić, načelnik Odelenja za privredu i društvene delatnosti.

Igor Janković, direktor JKP “Toplana” je pojasnio da dug prema EPS-u datira još iz 2008.godine i sa 180 miliona je narastao na 550 miliona dinara.

Jedna od tačaka sa dnevnog reda se odnosila i na uvećanje subvencija za borski zoološki vrt i Slavica Kozić je objasnila da se subvencije uvećavaju za 1,9 miliona dinara.

Usvojen je i predlog Odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području grada Bora.

-Ovu odluku donosimo u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju a cilj j da se obezbedi besplatan prevoz svim građanima na prigradskim i gradskim linijama. To važi za sve građane osim za zaposlene koji dobijaju naknadu troškova za prevoz od svog poslodavca, a dobijaju i oni ukoliko su se opredelili da ne primaju za to novčanu naknadu, jer se svakako ta  naknada isplaćuje iz budžeta grada u zavisnoti od opredeljenja da li putem besplatne karte ili novčane naknade. Jedini uslov za građane je da imaju prebivalište ili borvište na teritoriji grada. Ukoliko je neko lice zaposleno a spada u neku od kategorija , svakako će imati mogućnosti da ostvari ovo pravo-dodaje Kozićka.

Pravo na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području grada Bora  imaju: deca do šest godina starosti, deca i njihov pratilac radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti do navršenih 26 godina, trudnice i porodilje do navršenih godinu dana deteta, deca sa smetnjama u razvoju i invalididitetom i njihov pratilac, borci, ratni vojni invalidi i korisnici porodične invalidnine, slepa lica i njihov pratilac, invalidna lica koja primaju novčanu  naknadu za pomoć i negu drugog lica ili dodatak za pomoć i negu drugog lica, lica obolela od cerebralne i dečije paralize, multipleskleroze ,mišićne distrozije, lica na dijalizi i sa transplatiranim organima, lica obolela od karcinoma i drugih retkih bolest i njihov pratilac, osobe ometene u razvoju, korisnici narodne kuhinje, korisnici nvčane socijalne pomoći i članovi njihovih porodica, izbegla i interno raseljena lica pod uslovom da nisu u radnom odnosu, nezaposleni, lica angažovana na javnim radovima, penzioneri, lica straija od 65 goddina, i zaposleni čija s enaknada troškova prevoz isplaćuje iz budžeta grada bora koji se putem izjave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću nisu opredelili da primaju novčanu naknadu za prevoz.

Između ostalog usvojen je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika JKP za stambene usluge Bor o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Bora.

-Cenovnik  koje je ovo preduzeće dostvilo usklađen je sa Zakonom o komunalnim delatnostima, i da bi se građani sa time upoznali na sajtu grada Bora  i na oglasnoj tabli istaknut je  od 15. avgusta . Cene su donete na osnovu kalkulacije i u skladu sa ostalim cenama u okruženju a u ovom slučaju upoređivane su cene u Čačku, Smederevu i Zaječaru. Primenjivaće se  od 1.marta sledeće godine a odnosi se na osam parkirališta koja će se naplaćivati u centru grada Bora. Ukoliko se desi da lica žive u nekoj od tih parking zona,  imaće povlašćenu parking kartu i neće plaćati parkiranje. Cena za prvu zonu za sat vremena parkiranja je 50 dinara, a za drugu zonu je 40 dinara-dodala je Slavica Kozić.

Inače, članovi Gradskog veća su usvojili svih 36 tačaka sa dnevnog reda.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *