USVOJEN TREĆI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA

Na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine  Majdanpek, odbornici su usvojili Odluku o trećem ovogodišnjem rebalansu opštinskog budžeta za 2021.godinu. Rebalans je imao dobar razlog u činjenici da se ukupni prihodi uvećavaju za još 41,4 miliona dinara i iznose 1,189 milijardi dinara. O tom pitanju je prethodno održana javna rasprava, a “zeleno svetlo” dali su i članovi Opštinskog veća.

Odluku o prosečnim cenama kvadrata odgovarajućih nepokretnosti od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu je obrazložila Gordana Nikolić iz Odeljenja za budžet i finansije: – Obaveza lokalne samouprave je bila da najkasnije do 30. novembra donese ovu odluku, po kojoj je poreska osnovica sveukupno manja za jedan procenat. Zbog većeg prometa u 2021. godini, uvećanje je predviđeno za građevinsko, šumsko i poljoprivredno zemljište.“

Na ovom zasedanju  usvojena je i odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Majdanpek, kao i o stipendiranju učenika i studenata, zatim, Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost opštine Majdanpek  koji će važiti do 2024.godine, kao i odluka o određivanju naziva ulica u naseljenim mestima. Nije izostala ni infirmacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja u javnim i javno komunalnim preduzećima za drugi kvartal, koji se periodično prezentuje odbornicima. Takođe, data je saglasnosti na izmene statuta u ustanovama kulture na području opštine, kao i Statutu PU „Marija Munćan“ Majdanpek, a usvojen i predlog izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada te ustanove, te data saglasnost na godišnji plan rada za radnu 2021/2022.g.

Usvojen je predlog odluke o autobuskim stajalištima za gradski, prigradskog i međumesni prevoz, a u okviru dopunske tačke dnevnog reda, prihvaćen je zahtev JKP „Donji Milanovac“ o davanju isključivog prava na tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i iznošenje komunalnog i nekomunalnog otpada na području Donjeg Milanovca i okolnih sela.

Na predlog Komisije za kadrovska pitanja, odlučeno je o izmenama u Savetu roditelja PU „Marija Munćan“, Školskom odboru Muzičke škole, kao i u OŠ „Branko Perić” i „Miladim Bučanović“. Za vršioca dužnosti direktora Javnog stambenog preduzeća ponovo je imenovan Gradimir Đurić, diplomirani ekonomista iz Majdanpeka, a takođe, do izbora po konkursu, a najduže do godinu dana, mandat produžen i Jugoslavu Maksimoviću, vršiocu dužnosti direktora Muzeja u Majdanpeku.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *