ZA BOLJI POLOŽAJ OSI I JEDNAKE MOGUĆNOSTI

Siniša Stamenković

„OSI na lokalnoj političkoj sceni“ (13)

Siniša Stamenković,potpredsednik Saveza penzionera Srbije istakao je u intervjuu za nedeljnik „Timočke“ da   su domaće i međunarodne direktive,  propisi i uredbe kao i preporuke za uređenje ljudskih prava, građanskih prava, same po sebi od krucijalne važnosti i diretno mogu da utiču na uključenost OSI  Srbije, ne samo u lokalni, već i u politički život Republike. On je naglasio da očekuje da će se veća uključenost OSI u lokalni politički život omogućiti onda kada društvo u celini dozvoli pravilne izmene i dopune Zakona o PIO, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o udruženjima građana i drugih pozitivnih zakonskih propisa.

Da li su osobe sa invaliditetom  zastupljene na lokalnoj političkoj sceni, ako jesu u kolikom procentu?

– Opštinske Organizacije invalida rada i invalidskih penzionera su davno prešle iz statusa ,,Sekcija Saveza penzionera Srbije“, raznim preregistracijama u status ,, Udruženje građana“, kao posebna pravna lica, ali bez vlastite infrastrukture Udruženja, zbog vrlo malog broja članova, bez Mesnih teritorijalnih Odbora, bez vlastitih sredstava, bez poslovnog prostora, često, udruženih kao deo zajedničkog Udruženja penzionera i invalida rada u kojima je njihova (invalidska) zastupljenost na lokalnoj političkoj sceni svedena na nivo prosečne statističke greške, tako da je nerealno određivati procentualnu zatupljenost osoba sa invaliditetom u Jedinicama lokalne samouprave, odnosno u njihovim izbornim lokalnim Savetima mesnih zajednica i u lokalnoj Skupštini Opštine, praktično u svih 134 Opština , u Republici Srbiji u kojima Partija Ujedinjenih penzionera Srbije ima oko 107 Odbornika.

Da li bi po Vašem mišljenju trebala da bude veća  uključenost OSI u lokalni politički život i da li smatrate da bi na taj način brže i lakše rešavali probleme sa kojima se susreću?

-Po mom mišljenju uključenost OSI i njihovih mnogobrojnih članova, imajući u vidu podatak   da u Srbiji imamo 257.032, 335.355 nosilaca porodične penzije ili 1.080.732 starosna penzionera, ukupno 1.673.119, građana , birača, od čijeg izjašnjavanja zavisi celokupan politički život ne samo lokalnih zajednica, već i Republike Srbije je jako važna. Izbori na svim nivoima: od Saveta Mesne zajednice, Skupštine Opštine, Skupština gradova, Skupštine AP, i Skupštine Republike Srbije su period najveće uključenosti OSI u svim segmentima predizbornih izbornih i posizbornih aktivnosti, u kome se rešavaju globalni problemi ove socio-građanske grupe, a najveći broj političkih stranaka dodeljuje i raspoređuje skromne pakete socijalne pomoći sa suvom prehranom , kućnim i ličnim higijenskim sredstvima i viškovima roba propagandnog tipa ili roba pred istekom rokova. Očekujem da će se veća uključenost OSI u lokalni politički život omogućiti onda kada društvo u celini dozvoli pravilne izmene i dopune Zakona o PiO, Zakona o Lokalnoj Samoupravi, Zakona o Udruženjima građana i drugih pozitivnih Zakonskih Propisa.

Na šta bi sve uticala uključenost OSI (invalida rada) u lokalni politički život ?

Domaće i međunarodne Direktive i Propisi i Uredbe kao i Preporuke za uređenje ljudskih prava, građanskih prava, same po sebi su od krucijalne važnosti i diretno mogu da utiču na uključenost OSI Srbije, ne samo u lokalni, već i u politički život Republike. Uticaj građana, invalida, invalidskih penzionera i drugih,  više nigde u Svetu nije samo podsećanje na Dan invalida, već strogo definisana društvena i državna obaveza, radi svakodnevnog staranja zajednica (raznolikih, humanih, društvenih i državnih Institucija i Organizacija), najpre u identifikaciji i rešavanju diskriminacije, isključenja, marginalizacije, problem nepristupačnosti za sve ljude koji žive sa svojim invaliditetom. Zaštita prava i zdravstvena zaštita osoba sa invaliditetom su stalni zadatak svakog dana, tokom cele godine, regulisane su zakonskim propisima i tako se moraju primenjivati. Uticaj OSI na lokalni politički život i njegova veća  uključenost se lako mogu ostvariti redovnim delovanjem Lokalnog Saveta  za pitanja života i rada osoba sa posebnim potrebama na nivou te JLS, u svim Opštinama u Republici Srbiji, pri čemu su Odluke i Zaključci Saveta zajednički razmatrani i usvojeni, a potom postaju izvršni i obavezujući.

Da li su osobe sa invaliditetom i dalje izložene nekoj vrsti diskriminacije u pogledu socijalnog, ekonomskog, kulturnog i političkog okruženja?

-Poštovanje i zaštita ljudskih prava, najstarijih građana i građanki od izuzetne je važnosti i ono je stavljeno u fokus svih Javnih Politika u Svetu, pa je normalno i kod nas. Mora se priznati da je sve manje diskriminacija u pogledu socijalnog, ekonomskog, kulturnog i političkog okruženja, ali i priznati činjenicu da još uvek ima zabluda, nepoštovanja i kršenja Odredbi Zakona o sprečavanju diskriminacije najstarijih. Srbija je zemlja tradicionalnih vrednosti, sa velikom brojem moralnih i običajnih normi i pravila, i jedna od retkih zemalja u Svetu u kojima su naši najstariji poštovani kao vredan izvor znanja i iskustava. Mi, kao društvo imamo prednost i potencijal, shodno našem kulturnom identitetu i dobroj tradiciji, koja podrazumeva poštovanje straijih građana i odnosa međugeneracijske solidarnosti i razumevanja.

Da li osobe sa invaliditetom i dalje deluju isključivo samo preko udruženja koja okupljaju OSI i smatrate li da bi njihov glas trebalo jače da se čuje (na koji način bi to bilo moguće)?

-Nažalost, dugogodišnja praksa i iskustvo stečeno u radu sa  Udruženjima invalida rada , invalidskih penzionera, ni iz daleka ne može da potvrdi Vaše mišljenje da ove Organizacije okupljaju invalide rada, te da bi se njihov glas trebalo da čuje na pravim mestima određenim za to. Opštinske Organizacije OSI su se svele na privatno – preduzetničke samostalne sindikalno trgovinske radnje, sa osnovnim ciljem da preko delatnosti prolaznih neregistovanih Bifea, snabdeju (izvan Sistema PiO), svoje članstvo, među kojima je najmanje invalida rada, piletinom, svežim mesom i drugim na više rata, zatim na povremena druženja i ekskurzije, druženja o praznicima i dr. Najviši stepen organizovanja u ovim Organizacijama se iskazuje kada imaju obavezu da raspodele pakete socijalne pomoći (suva prehrana, lična i kućna hemija), ili kada se organizuju proslave 8. Marta, Nove Godine itd. Za sada nema izgrađenog načina da se glas, mišljenja, stavovi i zahtevi OSI drugačije prime i prihvate od Jedinica Lokalne Samouprave, jer najpre moraju da se raščiste svi statusni, pravni organizacioni, vlasnički i drugi aspekti, statusa sa ovih Uruženja građana (OSI).

Da li OSI (invalidi rada) koriste svoje biračko pravo i da li izlaze na glasanje kada su izbori ?

-Opšte je poznata i priznata činjenica da su penzioneri svih kategorija (starosni, porodični, invalidski, poljoprivredni, zanatski, vojni i policijski, penzioneri sa posebnim zanimanjima), sigurno i vrlo pouzdano biračko telo, i da svi oni u velikom procentu koriste svoje biračko pravo, pa i invalidi rada, odnosno invalidski penzioneri. Činjenica je da Zakon o Lokalnim Izborima obavezuje Opštinske Izborne Komisije i posebno Biračke Odbore, pa prema tome i Političke stranke, učesnike u Izborima da socijalno za osobe sa invaliditetom organizuju o svom trošku prevoz od kuće do biračkog mesta , a u velikom broju slučajeva tri člana Biračkih Komisija do mesta boravka invalida rada, kako bi izvršio glasanje i Komisiji predao zatvorenu kovertu koja se potom unosi u Biračku kutiju. Vrlo je mali broj prigovora invalida rada da nisu mogli koristiti svoje biračko pravo, pogotovu ako se ima u vidu da o njima posebno za izbore vode računa političke stranke učesnice u Izborima.

Projektni tim nedeljnika „Timočke“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *