BUDŽET 1,6 MILIJARDI DINARA

Odbornici Skupštine opštine Negotin na 11. redovnom zasedanju lokalnog parlamenta usvojili su, između ostalih, odluku o budžetu za narednu godinu.  Budžet opštine Negotin za 2019. godinu projektovan projektovan je na milijardu i skoro 626 miliona dinara. Izvorni prihodi su planirani u obimu od 45,69 odsto, odnosno 575.165.000 dinara u apsolutnom iznosu. Najveći prihod u strukturi izvornih prihoda čini porez na imovinu, a u 2019. očekuje se u iznosu od 250 miliona dinara.

-Ukupni prihodi i primanja za 2019. godinu iznose 1.625.935.000 dinara, a sredstva iz budžeta 1.258.926.000 dinara i sredstva iz ostalih izvora 367.009.000 dinara, dok planirani ukupni rashodi i izdaci iznose 1.625.935.000 dinara – istakla je za skupštinskom govornicom Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju.

I budžetom za narednu godinu predviđena je realizacija značajnih projekata kao što je nastavak rekonstrukcije više negotinskih ulica, radovi u selima i brojni drugi.

-Napravili smo odgovorni i domaćinski budžet koji uključuje investicije koje smo započeli u ovoj godini, a koje će biti završene naredne godine, razvojne projekte za poljoprivredu, odnose se na komasaciju četiri katastarske opštine, odnosno na dva projekta komasacije i naravno agrarni budžet. Imajući u vidu da ćemo dosta sredstava iduće godine uložiti u investicione radove, sagledavajući realna sredstva, sledeća godina biće štedljiva uz pokrivanje stalnih aktivnosti i redovnih obaveza naših korisnika, institucija, škola. Odradili smo najbolje u okviru naših mogućnosti. Nismo želeli da stvaramo nerealne pozicije.  Videćemo tokom godine kako se odvija priliv sredstava pa ćemo u slučaju ako se ukaže potreba za nekim projektima i  investicijama, u saradnji sa Republikom Srbijom i resornim ministarstvima, preraspodeliti sredstva. Rebalansa će biti za investicije a  ne za pokrivanje nerealnih troškova-rekao je Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin.

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine za narednu godinu nije povećana i ostaje na nivou prošlogodišnjih obaveza. Odbornici su usvojili i Odluku o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Negotin, koja propisuje ne samo iznos, već i način plaćanja, olakšice i rokove.

Usvojena je i odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javne rasvete u opštini Negotin.

Odbornici su dali saglasnost i na Program poslovanja za narednu godinu Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin sa finansijskim planom, doneli su odluku da se angažuje revizor za obavljanje završnog računa, ali i druge bitne odluke iz domena svog rada.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *