OPŠTINA NEGOTINA RASPISALA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU SANACIJU KUĆA I STANOVA

Opština Negotin raspisala jedanas Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Kako se navodi u Konkursu, sufinansiraće se sledeće mere energetske efikasnosti: zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove,postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće iz stava 1. tačka 2), ovog odeljka., nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove..zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-
radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 4), ovog odeljka, nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće i  nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople
vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Ukupno planirana sredstva koje opština Negotin zajedno sa sredstvima Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 15.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine Negotin i oglasnoj tabli opštine Negotin. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon 019/544-189, elektronsku adresu: e-mail: ekoneg019@gmail.com.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici opštine Negotin.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *