U OPŠTINSKOJ KASI JOŠ 30 MILIONA DINARA

Na drugoj ovogodišnjoj sednici Skupštine opštine Kladovo odbornička većina jednoglasno je usvojila predlog Odluke o izmeni i dopuni budžeta opštine Kladovo za 2021. godinu. Budžetski prihodi uvećani za 30 miliona dinara tako da prihodna strana opštinske kase za ovu godinu iznosi 840.226.000 dinara.

-Reč je o prihodima na osnovu neraspoređenog dela viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji će u iznosu od 30 miliona dinara biti usmereni na Projekat “ Kapitalna ulaganja u asfaltiranje ulica u opštini Kladovo”- rekla je Andrijana Antić, rukovodilac budžeta opštine Kladovo i pojasnila da se izmenom odluke o budžetu opštine Kladovo menjaju se i pozicije na rashodnoj strani.

-Kada je reč o rashodima iz opštih prihoda 1,2 miliona dinara opredeljen je za kupovinu kaveza u okviru programske aktivnosti zoohigijena. Za 11,9 miliona dinara povećana su sredstva za realizaciju projekta “Zelena ekonomija za zelene lokalne zajednice u Podunavlju” koja će kasnije biti refundirana opštini Kladovo.

U budžetu opštine Kladovo za 2021. godinu  za dva programa mera aktivne politike zapošljavanja za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opredeljeno je 4,5 miliona dinara čulo se na skupštinskom zasedanju. Kako je rečeno  program  Stručna praksa  za stručno osposobljavanje desetoro  mladih za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa finansiraće se sa tri miliona dinara, dok je u okviru  programa zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih za subvencije poslodavcima izdvojeno 1,5 miliona dinara.

-Očekuje se da  tu meru aktivne politike zapošljavanja NSZ podrži sa dodatnih 1,3 miliona dinara pa će u program biti uključeno 14 nezaposlenih osoba iz kategorije teže zapošljivih, pojasnio je Zlatko Kalinović načelnik Opštinske uprave.

Usvojene odluke doprineće efikasnijem i kvalitetnijem funkcionisanju lokalne samouprave smatra Dragan Maksimović  predsednik SO Kladovo. Na sednici je usvojeno Rešenje o prestanku mandata Davidu Đurđeviću, dosadašnjem direktoru TOO Kladovo, za  vd direktora  imenovana je Aleksandra Vasiljević, diplomirani ekonomista iz Kladova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *