NEOPHODAN UDRUŽEN RAD ORGANIZACIJA OSI

„OSI na lokalnoj političkoj sceni“ (18)

U prethodnom periodu učinjeni su  brojni pomaci na unapređenju položaja OSI, međutim, i dalje ove osobe ne uživaju dovoljno prava koja im omogućuju uključenost u sve društvene tokove. Primećena je jako mala uključenost OSI u političke tokove, a kako objašnjava Mirjana Pujicić, predsednica organizacije „Centar za samostalni život OSI Bor“, osobe sa invaliditetom, gotovo, da uopšte nisu prisutne na lokalnoj političkoj sceni.

– Veoma je  slaba uključenosti OSI u lokalni politički život,  i to se dešava iz više razloga. Jedan od razloga je što OSI nisu preterano zainteresovane za politiku, a drugi je što interesovanja nema ni kod političkih stranaka kada je reč o aktivnom uključivanju OSI u političke tokove. Među osobama sa invaliditetom , ima ljudi koji bi mogli da se ozbiljnije bave politikom, ali to, jednostavno,  ne žele.  Smatram da bi svaka politička opcija trebala u svom programu da ima deo posvećen potrebama OSI – kaže Pujicićeva.

Ona ističe da je diskriminacija,  jedan od problema sa kojim se i dalje suočavaju OSI.

-Ako želimo da nam budu bolje,  moramo da se uključimo u sve tokove društvenog života, pa i u političke tokove. Kada bi se OSI na tom polju više angažovali, bili bi vidljiviji, i ne bi bili marginalizovani. Diskriminacije još uvek ima, i treba raditi na tome da se OSI više uključe u sve društvene tokove kako ne bi bili u nepovoljnom položaju. Problem je i što se OSI zbog svoje invalidnosti, povlače u svoje domove, i retko  izlaze napolju – dodaje naša sagovornica.

Mirjana naglašava da je pristupačnost još jedan od velikih problema sa kojim se OSI svakodnvno susreću.

– Ne zavisi od OSI, da li će izaći na glasanje kada su izbori, već to  zavisi od pristupačnosti biračkih mesta. U borskom selu Zlot, ulaz u osnovnu školu je  pristupačan za OSI, ali u mesnoj zajednici iako uđemo, moramo da idemo na sprat, kao I u mnogim drugim institucijama, gde su samo ulazi pristupačni.  Autobusi su prilagođeni OSI, ima I spuštenih ivičnjaka, ali redak je slučaj da osoba s ainvaliditetom koja je u kolicima može da uđe u prodavnicu ili ode na sprat u neku ustanovu. Mnogo je veći problem  verbalna pristupačnost . Ako već nije uređeno da OSI , naročito one koje su u inavlidskim kolicima odu na sprat u neku sutanovu, trebalo bi postaviti osobiu koja će doći do njih d ih sasluša I pomogne im – kaže Mirjana.

Naša sagovornica je pohvalila osnivanje Saveta za unapređenje položaja OSI , koji je nedavno formiran u Boru ali ističe da je neophodan i udružen rad svih organizacija koje se bave problemima osoba sa invaliditetom.

-Verujem da ćemo putem Saveta rešiti mnoge probleme, ali je neophodno  je udruživanje svih organizacija koje okupljaju OSI I bave se njihovim problemima i potpisivanje memoranduma o međusobnoj saradnji i sa gradom Borom, i jedino tako možemo da funkcionišemo –kaže Mirjana.

„Centar za samostalni život OSI Bor“ postoji od 2010.godine.

– Sada radimo socijalnu uslugu personalna asistencija, i radimo kao korodinatori na terenu.  Imamo pet korisnika i isto toliko personalnih  asistenata. Ova usluga  veoma pomaže osobama sa invaliditetom, kao i njihovim članovima porodice – kaže Mirjana Pujicić.

Projektni tim nedeljnika “Timočke”

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *