UNAPREĐEN PRISTUP IZBORNOM PROCESU

„OSI na lokalnoj političkoj sceni“ (17)

U Strategiji za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, osnovni cilj, kako se navodi u ovom dokumentu je poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i njihovo ravnopravno učešće u društvu, putem uklanjanja prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih aspekata koji doprinose izjednačavanju njihovih mogućnosti i ostvarivanju inkluzivne jednakosti.

-Brojni faktori siromaštva karakteristični su za veliki broj osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, osobe sa invaliditetom su u riziku od siromaštva i pripadaju ugroženoj kategoriji stanovništva, te je još veća potreba i opravdanost preduzimanja brojnih mera iz različitih oblasti društvenog života usmerenih ka unapređenju sveukupnog položaja i uključenosti osoba sa invaliditetom u punoj meri u život zajednice, što je najcelishodnije i najefikasnije učiniti usvajanjem sveukupnog strateškog dokumenta iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom-navodi se u ovoj Strategiji.

U Strategiji za unapređenje pložaja OSI se navodi i da je kaoopšti cilj nove strategije „utvrđeno izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u uživanju svih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije, obezbeđivanja nezavisnosti, slobode izbora i pune i efektivne participacije u svim oblastima društvenog života, uključujući i život u zajednici.

-Pored opšteg cilja Strategije, utvrđena su tri posebna cilja: 1) povećana društvena inkluzija osoba sa invaliditetom; 2) obezbeđeno uživanje prava osoba sa invaliditetom na poslovnu sposobnost i porodični život na ravnopravnoj osnovi sa drugima i efikasana zaštita od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i 3) sistemsko uvođenje perspektive invaliditeta u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika –navodi se u Strategiji.

U delu Strategije je istaknuto da učešće u političkom i javnom životu predstavlja važan preduslov za ostvarivanje društvene participacije osoba sa invaliditetom. Među posebnim ciljevima, merama i analizama njihovih efekata, planirana su tri cilja: „Povećana društvena inkluzija osoba sa invaliditetom, Obezbeđeno uživanje prava osoba sa invaliditetom na poslovnu sposobnost i porodični život na ravnopravnoj osnovi sa drugima i efikasana zaštita od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja i Sistemsko uvođenje perspektive invaliditeta u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika.

Za meru uključivanje osoba sa invaliditetom u politički, javni, kulturni, obrazovni i sportski život u zajednici, kako je navedeno u Strategiji, ona podrazumeva podsticanje potpune i efikasne inkluzije osoba sa invaliditetom i njihovog učešća u svim sferama društvenog života.

-Mera će unaprediti okruženje u političkom, javnom, kulturnom, obrazovnom i kontekstu sportskih aktivnosti za učešće osoba sa invaliditetom. Pokazatelji rezultata:- Broj pristupačnih izbornih mesta i glasačkog materijala za osobe sa invaliditetom uvećan za 50%;- Broj osoba sa invaliditetom na javnim funkcijama na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou;- Broj i vrsta pristupačnih kulturnih, sportskih i drugih sadržaja-navodi se u strategiji.

Do sada je puno toga urađeno na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. Neprestano se prati unapređenje ukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu, između ostalog i u cilju unapređenja pristupa izbornom procesu.

-Ministarstvo je u delu nadležnosti koja se odnosi na jedinstveni birački spisak u cilju unapređenja pristupa izbornom procesu svim građanima omogućilo da slepe i slabovide osobe putem instrukcija u audio fajlu na portalu https://upit.birackispisak,gov.rs/ provere da li su upisane u birački spisak. Za uvid u birački spisak slepe i slabovide osobe , uz pomoć čitača sa ekrana, nakon unosa jedinstvenog matičnog broja i registarskog broja lične karte, a pre opcije pretraživanja, unose Kod sa slike – kažu za nedeljnik „Timočke“ iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

Kada je reč o uključivanju osoba sa invaliditetom u rad izbornih organa, iz ministarstva su istakli da je članom 10.stav 1. Nacta zakona o izboru narodnih poslanika kao i članom 12.stav 1. Nacrta zakona o lokalnim izborima, koji su bili u fazi javne rasprave do 13.decembra 2021.godine, koju je sprovelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, propisano da „kada ovlašćeni predlagači predlažu članove i zamenike članova u organe za sprovođenje izbora, treba da vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti polova i potrebi da uključe osobe sa invaliditetom u sprovođenje izbornog postupka.“

Izvor: Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020.do2024.godine

Projektni tim nedeljnika „Timočke“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *