MISIJA I CILJEVI OBRAZOVANJA U SRBIJI

Borski okrug: “Naša mladost, tuđa radost“ (13)

BORSKI OKRUG-“Misija sistema obrazovanja u Republici Srbiji Strategijom je definisana  tako da sistem obrazovanja treba da obezbedi osnovni temelj života i razvoja svakog pojedinca, društva i države zasnovanog na znanju.Ciljevi dugoročnog razvoja obrazovanja koji su obavezujući za obrazovni sistem u celini i za svaki njen deo.“

Vlada je usvojila, na sednici od 25. oktobra 2012. godine, Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija). Strategija je objavljena u  „Službenom glasniku Republike Srbije, broj 107/12. Strategija se bavi utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine.

Misija sistema obrazovanja u Republici Srbiji Strategijom je definisana  tako da sistem obrazovanja treba da obezbedi osnovni temelj života i razvoja svakog pojedinca, društva i države zasnovanog na znanju.

Ciljevi dugoročnog razvoja obrazovanja koji su obavezujući za obrazovni sistem u celini i za svaki njen deo, Strategijom su definisani kao:

1) povećanje kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja do maksimalno dostižnog nivoa onog koji proističe iz naučnih saznanja o obrazovanju i ugledne obrazovne prakse;

2) povećanje obuhvata stanovništva Republike Srbije na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do celoživotnog učenja;

3) dostizanje i održavanje relevantnosti obrazovanja, posebno onog koje se potpuno ili delimično finansira iz javnih izvora, tako što će se struktura sistema obrazovanja usaglasiti sa neposrednim i razvojnim potrebama pojedinaca, ekonomskog, socijalnog, kulturnog, medijskog, istraživačkog, obrazovnog, javnog, administrativnog i drugih sistema;

4) povećanje efikasnosti upotrebe svih resursa obrazovanja, odnosno završavanje obrazovanja u predviđenom roku, sa minimalnim produžetkom trajanja i smanjenim napuštanjem školovanja.

Pored ovih, za svaki deo sistema obrazovanja utvrđeni su dodatni, specifični ciljevi njihovog razvoja. Za dostizanje utvrđenih ciljeva razvoja obrazovanja utvrđene su konkretne strateške politike, akcije i mere za svaki deo sistema, ponaosob. Osnovno opredeljenje Strategije je da okolnosti koje postoje u okruženju Republike Srbije, posebno u Evropskoj uniji, jasno kazuju da je Republici Srbiji potreban veoma promišljen, organizovan i kvalitetan razvoj sistema obrazovanja jer je to jedan od ključnih uslova za razvoj Republike Srbije ka društvu zasnovanom na znanju sposobnom da obezbedi dobru zaposlenosti stanovništva. Za tako nešto, jedan od ključnih mehanizama je i dobro osmišljen, precizan i jasno definisan, realističan, akcioni plan.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) konkretizovane su pojedinačne aktivnosti (akcije) definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, instrumenti za praćene i pokazatelji (indikatori) napretka, kao i procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera. Ovaj dokument (svi akcioni planovi) sastoji se od akcionih planova za primenu sledećih strategija razvoja obrazovanja, određenih Strategijom:

1)Strategije razvoja preduniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja;

2)Strategije razvoja visokog obrazovanja;

3)Prožimajuće strategije razvoja obrazovanja.“

Izvor:http: “Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine“. //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Akcioni_plan.pdf  

Grafikon:Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije; http://www.unijasprs.org.rs/

Foto: arhiva “Timočkih“

Obrada: “Timočke“, projektni tim

Projekat: Borski okrug: “Naša mladost, tuđa radost“ , sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja . Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *