USVOJENI POČETNI LIKVIDACIONI BILANSI

ZAJEČAR-U Zaječaru je održana 11. po redu Skupština grada Zaječara. Na dnevnom redu našlo se ukupno 14 tačaka.

Pored tačaka koje su ranije bile planiran,e dnevni red je dopunjen sa još sedam tačaka. Odbornici su odlučivali o pretresu Predloga Rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove Centar za kulturu i turizam “CEKIT” u likvidaciji Zaječar, pretres Predloga Rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Pozorišta Timočke krajine “Zoran Radmilović” u likvidaciji Zaječar, pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Timok-održavanje” Zaječar i pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnoti JKP “Higijena “ Zaječar na cene grobljanskih usluga.

Skupštinska većina usvojila je sve tačke dnevnog reda, usvojeno je rešenje za početni likvidacioni bilans Ustanove Centar za kulturu i turizam „CEKIT“ u likvidaciji Zaječar, početni likvidacioni bilans Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“u likvidaciji Zaječar, kao i Rešenje o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ Zaječar – u likvidaciji. Takođe je Usvojen početni likvidacioni Izveštaj DOO Biznis Inkubator centra – u likvidaciji Zaječar, sastavljen od strane likvidacionog upravnika, Dušice Jocić, data je saglasnost na Statut Javno komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar, koji je usvojio privremeni Nadzorni odbor JKP „Timok – održavanje na sednici održanoj 8. januara, usvojena je Odluka o izmeni Odluke o osnivanju JKSP „Zaječar“ Zaječar.

Nakon četvoročasovnog zasedanja, odbornici su većinom glasova usvojili promenu Statuta grada Zaječara, kao i Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Zaječara. Usvojen je i Predlog Odluke kojim „Komisija za ravnopravnost polova“ menja naziv u „Komisija za rodnu ravnopravnost“.

U Dnevni red nisu uvršteni predlozi opozicije, Predlog Odluke o osnivanju fonda za finansijsku pomoć deci i omladini oboleloj od teških bolesti, Predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme i Predlog Odluke o poništaju Odluke na suorganizatorstvo Cekita i Gitarijada Festa.

A.P.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *