„ZIĐIN“ USPEŠNO OBAVILA NADMETANJE ZA AKCIJE KOMPANIJE „NEVSUN“

Kineska kompanija Ziđin postala je većinski vlasnik kanadske kompanije „Nevsun“. U nastavku teksta vam prenosimo u celosti saopštenje kompanije „Nevsun“:

Nevsun Resources Ltd. (“Nevsun”) i Zijin Mining Group Co. Ltd. (“Ziđin”)objavljuju da je ponuda Ziđina za kupovinu svih emitovanih akcija i akcija u opticaju kompanije Nevsun po ceni od C$6,00 (šestkanadskihdolara) po akciji bila uspešna.

Nevsun je vodeća kompanija srednjeg obima koja se bavi preradom teških metala, a u Srbiji posluje posredstvom kompanije Rakita eksplorejšn d.o.o. (Rakita Exploration d.o.o.), i trenutno sprovodi projekat Čukaru Peki u Boru, nalazište bakra svetske klase u Srbiji, koje je od izuzetne vrednosti i potencijala za Srbiju. Kompanija Nevsun upravlja i rudnikom Biša u Eritreji, koji se bavi proizvodnjom bakra i cinka.

AkcionariNevsuna su do krajnjeg roka određenog za 17:00 (po Istočnom standardnom vremenu) na dan 28. decembar 2018. godine prodali ukupno 276.820.575(dvesta sedamdeset šest miliona osamsto dvadeset hiljada i petsto sedamdeset pet) akcija Nevsuna, što predstavlja oko 89,37% od ukupnog broja akcija kompanije Nevsun. Svi ostali uslovi Ponudeneophodni za realizaciju ove transakcije u skladu sa obaveštenjem o varijaciji koje je objavljeno 05. decembra, 2018. su ispunjeni. Ziđin je, putem svoje podružnice, preuzeo sve Deponovane akcije, i platiće ukupno $1,660,923,450 (jednu milijardu šesto šezdeset miliona devetsto dvadeset tri hiljade i četiristo pedeset američkihdolara) za Deponovane akcije u roku od tri radna dana.

Čen Đinghe (Chen Jinghe), predsednik kompanije Ziđin, je izjavio: „Veoma smo zadovoljni što smo kupili Nevsun i nastavićemo da održavamo čvrsto opredeljenje kompanije u primeni bezbednih, efikasnih i održivih praksi u rudarstvu. Takođe ćemo raditi sa našim partnerima u Eritreji kako bismo dodatno produžili radni vek rudnika Biša i istražili nova ležišta. U okviru projekta Čukaru Peki u Srbiji nameravamo brzo da razvijemo Gornju zonu i uvedemo je u proizvodnju što je pre moguće“.

Piter Kukijelski(Peter Kukielski) CEO i direktor Nevsuna, dodao je: „U ime Odbora direktora Nevsuna, želeo bih da se zahvalim našim akcionarima, partnerima i našem rukovodećem timu za ostvarivanje ovog izuzetnog ishoda za akcionare Nevsuna“.

Pored ovog, u skladu sa važećim kanadskim zakonima o hartijama od vrednosti, Ziđin je produžio period koji je na raspolaganju akcionarima Nevsuna da ponude svoje preostale akcije u okviru Ponude za 10 dana, do krajnjeg roka koji ističe u 17:00 (po Istočnom standardnom vremenu) na dan 7. januara 2019. godine („Krajnji rok“). Akcionari koji ponude svoje akcijekompanije Nevsun u produženom periodu dobiće isti iznos od C$6,00 po akciji, koji će biti isplaćen u roku od tri radna dana od Krajnjeg roka. Ziđin je dostavio obaveštenje o produženju depozitaru, kompaniji Computershare Trust Company of Canada, koje stupa na snagu 28. decembra 2018. godine. Nema garancija da će Ziđin dodatno produžavati Ponudu nakon Krajnjeg roka, i preporučuje se akcionarima Nevsuna da bez odlaganja daju ponudu za preostale akcijekako bi pravovremeno dobili svoju naknadu.

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *