Category: PROJEKTI 2022.

OBEĆANO REŠENJE ZA BORSKA SELA

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (20)

Meštani sela Krivelj  osim saznanja da će najviše za pet godina njihovo selo biti premešteno na novu lokaciju gotovo da nemaju drugih informacija. Kako tvrde i u selima Bučje, Oštrelj, Slatina, meštani nisu protiv rudarenja ali ih najviše pogađa što nemaju konkretnijih informacija o planovima rudarenja i čemu mogu da se nadaju u bliskoj budućnosti.

Više

MARKOVIĆ: REŠAVANJE PRESELJENJA SELA KRIVELJ JOŠ UVEK SAMO NA PAPIRU

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (19)

Dragan Marković, predsednik Odborničke grupe „Ujedinjena opozicija Bora“ u Skupštini grada Bora naglasio je da građani ne znaju granice rudarenja na teritoriji Bora i okoline, kao i da meštani sela imaju malo informacija oko planiranih rudarskih aktivnosti.

Više

USVOJENA ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA GRADA BORA

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (18)

U odluci o pristupanju izradi Prostornog plana grada Bora koji su odbornici Skupštine grada Bora usvojili na sednici održanoj 23. decembra ove godine, u uslovima i smernicama iz Prostornog plana Republike Srbije navodi se da je Prostorni razvoj rudarstva-„Timočka eruptivna zona“ najznačajnija u geološko-metalogenet- skom pogledu u istočnoj Srbiji, sa dugom tradicijom u eksploataciji bakra u rejonu Bora i Majdanpeka.

Više

KRIVELJANI OČEKUJU KONAČNO DEFINISANJE BUDUĆNOSTI SELA

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (17)

U selu Krivelj sitaucija je nepromenjena. Miniranja, potresi, prašina, i dalje je svakodnevnica  meštana ovog sela koji čekaju na preseljenje na novu lokaciju.

Više

NOVI KRIVELJ NA NOVOJ LOKACIJI

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (16)

Milivoje Janošević, zamenik gradonačelnika Bora izjavio je za nedeljnik „Timočke“ da se ubrzano radi na procesu preseljenja sela Krivelj, i da će prvobitni rok predviđen za narednih pet godina najverovatnije biti smanjen na tri godine.

Više

IZ BUČJA PLANIRANO PRESELJENJE 50 DOMAĆINSTAVA

Danijel Petrović

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (15)

Meštani sela Bučje kod Bora, zatražiće odmah nakon praznika, početkom naredne godine sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i kineskom kompanijom Ziđin, kako bi dobili konkretnije informacije o tome šta mogu da očekuju u budućnosti po pitanju preseljenja i  rudarskih aktivnosti.

Više

ZIĐIN NASTAVLJA SA SPROVOĐENJEM PLANIRANIH PROJEKATA

Oštrelj

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (14)

Život meštana borskih sela povezan je neraskidivo oduvek sa sudbinom obližnjeg rudnika. Kompanija Zijin Mining Group je 2018.godine preuzela većinsko vlasništvo nad RTB-om Bor, u međuvremenu su se rudarski radovi pojačali, a prvo selo koje je viđeno za kompletno preseljenje je selo Krivelj koje se nalazi na oko sedam kilometra od Bora. I meštani okolnih sela, očekuju da će delovi tih naselja biti preseljeni ali za sada nemaju konkretne informacije kada će se to i dogoditi.

Više

(FOTO) SINDIKATI KOMPANIJE SERBIA ZIJIN COPPER NAJAVILI PROTESTE

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (13)

Nezadovoljni odredbama novog Pravilnika o radu koji je kompanija Serbia Zijin Copper (SZC) donela 15.decembra ove godine, sindikati ove kompanije su najavili da će zaposleni krenuti sa protestima u utorak 27.decembra , sa početkom u 15 sati ispred generalne direkcije SZC, kao i da neće biti obustave rada. predstavnici sindikata ističu da se novim aktom umanjuju prava zaposlenih u skoro svim oblastima koje je predvideo predhodni pravilnik i za njih je neprihvatljiva odluka da cena rada ostane 177 dinara gde se kao zamena nudi uvećanje zarade za 5000 dinara bez objašnjenja o načinu isplate zarade kao i da se zarada umesto dva puta mesečno isplaćuje jednokratno.

Više

SERBIA ZIJIN COPPER: NEMA SMANJENJA ZARADA

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (12)

Predstavnici kompanije Serbia Zijin Copper izjavili su, povodom donošenja novog Pravilnika o radu od 15. decembra ove godine, da on najviše pogoduje radnicima na prvoj liniji proizvodnje. Oni su podsetili da kompanija od septembra obavlja pregovore sa sindikatima.

Više

OŠTRELJANI TRAŽE ODGOVORE

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (11)

Na poslednjem sastanku Radne grupe za opstanak sela Oštrelj koji je nedavno održan u tom selu, meštani su razmatrali pitanje preseljenja sela, za šta tvrde da imaju jako malo informacija.

Više

SLATINJANI TRAŽE SASTANAK SA GRADSKOM VLAŠĆU

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (10)

Meštani sela Slatina kod Bora, zatražiće od gradske vlasti da održe sastanak sa meštanima kako bi im objasnili detalje oko Odluke Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, koja se odnosi na izradu Strateške procene uticaja prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika “Čukaru peki” u gradu Boru-donje ležište na životnu sredinu, a koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.

Više

GRAD BOR DEO MEĐUNARODNOG EKOLOŠKOG PROJEKTA

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (9)

U okviru realizacije međunarodnog ekološkog projekta za područje Zapadnog Balkana koji finansira Evropska unija, u Boru će se realizacija aktivnosti odvijati u narednih godinu dana. Projekat se odnosi na kompletnu analizu kvaliteta vazduha uz prikupljanje  naučnih podataka neophodnih za predlog mera sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha.

Više

VAZDUH U BORU PREKOMERNO ZAGAĐEN

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (8)

Prema podacima iz godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha državne Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA), u 2021.godini, u aglomeraciji Bor vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja granične vrednosti SO2. Za sumpor dioksid prekoračenja dnevne granične vrednosti (125 µg/m3 ) registrovana su na stanicama Bor Gradski park 19 dana i Bor Institut četiri dana, dok su satne vrednosti prekoračile graničnu vrednost (350 µg/m3 ) više od 24 puta na stanici Bor Gradski park (156), stanici Bor_Brezonik (67), stanici Bor Institut (67). Zabeleženo je i prekoračenje za NO2 od 85 µg/m3 za mernom mestu Bor Institut (4).

Više

O PROBLEMIMA I PLANOVIMA ZA PRESELJENJE SELA KRIVELJ

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (7)

Na sastanku članova Saveta MZ Krivelj sa predstavnicima kompanije “Serbia Zijin Copper”i lokalne samouprave, koji je nedavno održan u borskom selu Krivelju, razgovaralo se o trenutnim problemima meštana koji su posledica rudarskih aktivnosti i planovima o preseljenju Krivelja na novu lokaciju.

Više