Category: POLITIKA

O SUBVENCIJAMA ZA POLJOPRIVREDU

Članovi Opštinskog veća usvojili su na sednici prošlog petka četiri predloga konkursa o dodeli subvencija u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Na dnevnom redu bila je i odluka o boravišnoj taksi i planu odbrane od poplava.

Više

USVOJEN ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ O BUDŽETU

Na osamnaestoj sednici lokalnog parlamenta, kojom je predsedavao mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin, većinom glasova usvojen je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Negotin za period januar – jun 2019.godine.

Više

UKIDA SE LINIJSKI TAKSI PREVOZ ?

Gradsko veće grada Bora usvojilo je na današnjoj sednici predlog zaključka o usvajanju izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-jun 2019. godine.

Više

NAJVIŠE O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Na 29.sednici Opštinskog veća u Majdanpeku utvrđen je predlog Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti bez naknade u javnu svojinu opštine Majdanpek neposrednom pogodbom, a uz ostalo i više odluka o podsticajima u poljoprivredi.

Više

SUBVENCIJE ZA KNJAŽEVAČKE STOČARE

Predlog odluke o raspodeli sredstava po sprovedenom konkursu za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede usvojen je na sednici Opštinskog veća. Ukupna vrednost subvencije je oko četiri i po miliona dinara.

Više

RASHODI VEĆI OD PRIHODA

Na sednici Opštinskog veća u Kladovu usvojen je  Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kladovo za prvih šest meseci ove godine. Budžetski prihodi po svim izvorima finansiranja iznose 358,1 miliona dinara  i realizovani su sa 42,66 odsto od plana.  Rashodi i izdaci budžeta opštine Kladovo u periodu januar- jun iznose 399,4 miliona dinara odnosno 43,94 odsto od plana, tako da je zabeležen deficit od 41,3 miliona dinara usled prošlogodišnjih potraživanja koja su na naplatu dospela u ovoj godini, čulo se na sednici.

Više

ZA NOVE OBJEKTE I ZAPOŠLJAVANJE

Na današnjoj sednici Opštinskog veća u Majdanpeku, pred odbornicima su se našle samo tri tačke dnevnog reda, ali će one već narednih dana opštinskom budžetu doneti prihod od preko 10 miliona dinara, a kroz realizaciju investicija i posao, odnosno radno mesto za 50-tak radnika.

Više

O INFORMISANJU I DRUGIM VAŽNIM PITANJIMA

Pred  članovima Opštinskog veća u Majdanpeku  našla se samo jedna tačka dnevnog reda, usvajanje mesečnih narativnih i finansijskih izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja, ali se u njenom neformalnom delu moglo čuti i više informacija o aktuelnim poslovima lokalne samouprave.

Više

PRODUŽENI VD MANDATI DIREKTORA

Zasedanje opštinskog parlamenta u Majdanpeku prvog dana jula počelo je potvrđivanjem odborničkog mandata Snežani Todorović sa liste “ Srpski pokret Dveri „.

Više

SKUPŠTINA O REGIONALNOJ DEPONIJI

Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine i gradove Timočke krajine bio je jedna od centralnih tema 35. sednice Skupštine opštine Knjaževac.

Više

ZAHTEVI ZA OGREV DO 15.JULA

U Majdanpeku je i prošlog četvrtka održana sednica Opštinskog veća pripremna za sednicu Skupštune opštine koja je zakazana za 1.jul.

Više

DEFINISANE CENE TAKSI PREVOZA

Na sednici Opštinskog veća u Kladovu usvojen je  predlog  Odluke o određivanju lokacija  za postavljanje plutajućih objekata  za deponovanje i separaciju  rečnih agregata odnosno peska i šljunka, kao i  Plan lokacija  za njihovo postavljanje u kojem je definisano da se određuju dve postojeće lokacije u gradskoj zoni i tri  na rubnom području  plovnog puta Dunavom u opštini Kladovo. Podršku većnika dobio je i  predlog odluke o upravljanju pijacama koja je usaglašena sa odrdbama zakona koje definišu komunalnu delatnost.

Više

PONUDE POTENCIJALNIM INVESTITORIMA

Nedavno održanu sednicu Opštinskog veća u Majdanpeku obeležilo je više odluka od značaja za novozapošljavanje, kako je na samom početku sednice na to ukazao prvi čovek opštine, Dragan Popović. Ovom prilikom, Opštinsko veće osnovalo je Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Majdanpek za mandatni period od četiri godine, uključivši u njegov sastav nove ljude na određenim funkcijama zbog kojih oni treba da budu u sastavu ovog tela.

Više

PREDLOŽENO POSKUPLJENJE CENA KOMUNALNIH USLUGA I SMEŠTAJA DECE U PU „BAMBI“

Na sutrašnjoj sednici Gradskog veća koja treba da se održi sa početkom od osam časova ujutru, pred Većnicima će se naći predlozi za povećanje cena komunalnih usluga i smeštaja u Predškolskoj ustanovi „Bambi“. U obrazloženju Odluke o utvrđivanju visine cena u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Bor se navodi da je ova ustanova dostavila predlog ekonomske cene za smeštaj dece u skladu sa Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cena usluga u dečijim ustanovama.

Više